Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (20)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 23/06/2020

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 4 juni 2020

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 4 juni 2020. --1  Nader gewijzigde motie van het lid Van der Staaij over overleg met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over het voorval op...

2020P10080

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2019

Aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2019. 35470-5  Motie van het lid Tony van Dijck over geen kapitaalinjectie in Air France-KLM zolang er sprake is van bonussen bij de top  

2020P09919

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de verschillende korte termijn stimulerings- en reddingsmaatregelen en de lange termijnontwikkelingen van de economie

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de verschillende korte termijn stimulerings- en reddingsmaatregelen en de lange termijnontwikkelingen van de economie. 35420-64  Motie van het lid Stoffer over het urencriterium uit de inkomstenbelasting toepassen in de...

2020P09918

Stemmingsuitslagen

Aangehouden moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 4 juni 2020

Aangehouden moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 4 juni 2020. 25295-397  Motie van de leden Marijnissen en Asscher over zorgverleners structureel meer waarderen   25295-406  Motie van het lid Van...

2020P09917

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Duurzame luchtvaart

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Duurzame luchtvaart. --1  Gewijzigde motie van het lid Van Raan over een CO2-budget voor de luchtvaartsector (t.v.v. 31936-602)  

2020P09907

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (35079)

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand...

2020P09905

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020. 35300-XII-55  Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Stoffer over de gebruiksruimte op Rotterdam The Hague...

2020P09906

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Moties ingediend bij het notaoverleg over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19. 33625-299  Motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over ervoor zorgen dat noodhulp bij de meest kwetsbaren terechtkomt  ...

2020P09892

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het ministerie voor Justitie & Veiligheid

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het ministerie voor Justitie & Veiligheid. 35470-VI-9  Motie van de leden Van den Berge en Westerveld over het optimaliseren van het aanbod jeugdhulp   35470-VI-13...

2020P09896

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over Luchtvaart en corona

Moties ingediend bij het notaoverleg over Luchtvaart en corona. 31936-761  Motie van de leden Remco Dijkstra en Graus over het koesteren en verstevigen van de economische rol van Schiphol als mainport voor Nederland   31936-767  Motie...

2020P09902

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VSO Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs

Moties ingediend bij het VSO Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs. 31293-537  Motie van de leden Van Meenen en Rog over de niet aangewende prestatieboxmiddelen inzetten voor de bestrijding van het lerarentekort   31293-536  Motie van de leden...

2020P09895

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo

Moties ingediend bij het VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo. 32034-34  Motie van de leden Kwint en Van Meenen over het uitvoeren van een DPIA...

2020P09893

Stemmingsuitslagen

Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 5)

Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 5). 35351-5  Voorstel van het Presidium voor een regeling toezicht en handhaving gedragscode leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  

2020P09900

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VSO Besluit kansspelen op afstand

Moties ingediend bij het VSO Besluit kansspelen op afstand.

2020P09904

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

Moties ingediend bij het debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen. 28286-1114  Motie van het lid Futselaar over voorkomen dat geruimde bedrijven opnieuw starten met het houden van nertsen   28286-1107  Motie van het lid De...

2020P09890