Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (15)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 07/05/2020

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over grondrechtelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen (25 295, nr. 312)

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over grondrechtelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen (25 295, nr. 312). 25295-312  Brief van het Presidium over een verzoek...

2020P06430

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de Europese Top d.d. 6 mei 2020

Moties ingediend bij het notaoverleg over de Europese Top d.d. 6 mei 2020. --1  Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Anne Mulder over een gedetailleerde hervormingsagenda voor de landen op de Westelijke Balkan...

2020P06429

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 16 april 2020

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 16 april 2020. 25295-309  Gewijzigde motie van het lid Asscher over het afwegingskader op basis waarvan besluiten zijn genomen ten aanzien van de...

2020P06426

Stemmingsuitslagen

Aangehouden moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 april 2020

Aangehouden moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 april 2020. 25295-290  Motie van het lid Ouwehand over voorwaarden aan extra steunmaatregelen voor een aantal specifieke sectoren in de veehouderij  ...

2020P06427

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 18 maart 2020

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 18 maart 2020. 25295-154  Motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg  

2020P06425

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het tekort aan woningen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het tekort aan woningen. 32847-620  Motie van het lid Nijboer c.s. over het afschaffen van de marktverkenning voor corporaties  

2020P06422

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Landbouw, klimaat en voedsel

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Landbouw, klimaat en voedsel. 31532-246  Motie van de leden Sneller en De Groot over inzicht in de mate waarin supermarkten en andere ketenpartners bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem  

2020P06428

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis. 35441-9  Motie van de leden Geluk-Poortvliet en El Yassini over overleg over passende culturele en creatieve...

2020P06371

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis) (35441)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis) (35441). 35441-0  Wijziging...

2020P06370

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over onderwijs en corona

Moties ingediend bij het notaoverleg over onderwijs en corona. 35300-VIII-173  Motie van het lid Van Raan over extra structurele investeringen in het onderwijs   35300-VIII-167  Motie van het lid Kwint c.s. over de mogelijkheid om mondelinge...

2020P06373

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het VSO over de investeringstoets risico’s voor de nationale veiligheid

Aangehouden motie ingediend bij het VSO over de investeringstoets risico’s voor de nationale veiligheid. --1  Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over bezien welke onderdelen van de gezondheidszorg risico’s lopen en als vitale...

2020P06368

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM

Moties ingediend bij het notaoverleg over mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM.

2020P06375

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

Moties ingediend bij de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie. 35153-17  Motie van het lid Weverling c.s. over de Kamer periodiek informeren over de impact op de administratieve lasten   35153-21  Motie van de leden Bruins en Van...

2020P06367

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (35153)

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (35153). 35153-15  Amendement van de leden Van den Berg en Bruins tvv nr. 11 over aansprakelijkheid   35153-0  Wijziging van de...

2020P06366

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

2020P06365