Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (18)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 14/06/2016

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de evaluatie van de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur inzake Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Moties ingediend bij het notaoverleg over de evaluatie van de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur inzake Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 34300-IV-67  Motie van de leden Van Meenen en Pechtold over de kosten voor het...

2016P09636

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de situatie in Israël en Gaza

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de situatie in Israël en Gaza. 23432-401  Motie van het lid Sjoerdsma over voorwaarden voor de bilaterale fora  

2016P09809

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Motie ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap. 33852-(R2023)-35  Motie van het lid Kuzu over intrekking van het wetsvoorstel  

2016P09643

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting

Moties ingediend bij het debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting. 34362-22  Motie van het lid Krol over splitsen van het ministerie van V en J   34362-21  Motie van het lid Segers c.s. over...

2016P09639

Stemmingsuitslagen

Verslag van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête

Verslag van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête. 34400-0  Brief van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête  

2016P09642

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015. 34475-XIII-19  Motie van de leden Wassenberg en Thieme over een uitrijverbod voor diertransporten bij een buitentemperatuur van 28°C of...

2016P09638

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

Moties ingediend bij het VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie. 30950-98  Motie van het lid Marcouch over klachten indienen via de politie-app   30950-99  Motie van het lid Koser Kaya over een laagdrempelige antidiscriminatievoorziening   30950-88  Motie...

2016P09646

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen. 33852-(R2023)-44  Amendement van de leden Van der Staaij en Keijzer ter vervanging van nr. 16...

2016P09644

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Midden-Oosten vredespolitiek

Moties ingediend bij het VAO Midden-Oosten vredespolitiek. 23432-427  Motie van het lid Voortman over aandringen op voortgang in de dialoog over de Westelijke Jordaanoever   23432-428  Motie van het lid Voortman over economische schade door het...

2016P09651

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Motie ingediend bij Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. 27570-(R1672)-18  Motie van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. over...

2016P09648

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het VSO Ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming

Aangehouden motie ingediend bij het VSO Ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming. 33348-191  Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33348, nr. 184) over de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle...

2016P09810

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Moties ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap. 33852-(R2023)-34  Motie van de leden Voortman en Sjoerdsma over voorlichting over de verliesbepaling in de Rijkswet op het Nederlanderschap   33852-(R2023)-36  Motie van het lid Marcouch...

2016P09645

Stemmingsuitslagen

Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe) (27 570-(R1672))

Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen...

2016P09647

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Rijksvisumwet

Motie ingediend bij de Rijksvisumwet. 32415-(R1915)-19  Gewijzigde motie van het lid Ten Broeke (t.v.v. 32415-(R1915), nr. 18) over aanscherpen van de migratie-en asielwetgeving  

2016P09650

Stemmingsuitslagen

Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) (32 415-(R1915))

Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) (32 415-(R1915)). 32415-(R1915)-0  Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)  ...

2016P09649