Moties ingediend bij het debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen

Plenaire vergadering 24 mei 2022

Motie van het lid Vestering over een plan voor livestreams van camerabeelden uit slachthuizen

Besluit: Verworpen.

28286-1238
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Vestering over verplichte controle door een NVWA-dierenarts of een dier daadwerkelijk dood is

Besluit: Verworpen.

28286-1239
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Vestering over borgen dat de NVWA mag bepalen waar camera's in slachthuizen worden geplaatst

Besluit: Aangenomen.

28286-1240
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Vestering over het aantal dieren dat wordt gefokt, gebruikt en gedood afstemmen op het toezicht dat kan worden waargemaakt

Besluit: Verworpen.

28286-1241
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Tjeerd de Groot over de bandsnelheid van alle slachthuizen re-evalueren

Besluit: Aangenomen.

28286-1242
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66

Motie van het lid Beckerman over slachthuizen niet toestaan over te stappen op CO2-bedwelming

Besluit: Aangenomen.

28286-1243
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Bromet over camerabeelden uit slachthuizen publiekelijk livestreamen gedurende de leerperiode van algoritmes

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

28286-1244
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Graus en Eerdmans over een roulatiesysteem binnen NVWA-teams om intimidaties en dergelijke te voorkomen

Besluit: Aangenomen.

28286-1246
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Graus en Eerdmans over hoge boetes en andere straffen voor recidivisten binnen slachthuizen

Besluit: Aangenomen.

28286-1247
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Graus en Eerdmans over definitieve sluiting van recidiverende slachthuizen mogelijk maken

Besluit: Aangenomen.

28286-1248
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Van Campen en Eerdmans over een "three strikes out"-handhavingsvoorstel in de procedure voor verscherpt toezicht op slachthuizen

Besluit: Aangenomen.

28286-1249
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Van Campen c.s. over realtime op afstand uitleesbaar cameratoezicht in slachthuizen als basisvoorwaarde

Besluit: Aangenomen.

28286-1250
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Campen c.s. over maatwerkregels voor zelfslachtende slachters in wet- en regelgeving

Besluit: Aangenomen.

28286-1251
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Eerdmans c.s. over het waarborgen van fysieke inspecties bij slachthuizen door de NVWA

Besluit: Aangenomen.

28286-1252
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 4 anderen

Motie van het lid Van der Plas over slim cameratoezicht bij goed presterende slachthuizen om NVWA-capaciteit vrij te maken

Besluit: Verworpen.

28286-1253
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van der Plas over een toetsingskader voor de slachtsnelheid instellen

Besluit: Aangenomen.

28286-1254
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Gewijzigde motie van de leden Graus en Eerdmans over permanent cameratoezicht in slachthuizen ten behoeve van de NVWA (t.v.v. 28286-1245)

Besluit: Aangenomen.

28286-1257
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere