Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenaire vergadering 17 november 2021