Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Plenaire vergadering 12 mei 2021

Motie van de leden Kaag en Rutte over aanwijzen van mevrouw M.I. Hamer tot informateur met als opdracht te onderzoeken welke partijen bereid zijn op basis van door de informateur onderzochte contouren van het te voeren beleid onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren

Besluit: Aangenomen.

35788-25
Indiener S.A.M. Kaag
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Azarkan over uitspreken dat de fractieleider van de VVD onvoldoende heeft aangetoond leiding te kunnen geven aan een bestuurscultuur waarin openheid en transparantie centraal staan

Besluit: Verworpen.

35788-26
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Hoekstra over samen werken aan een nieuw sociaal contract

Besluit: Aangenomen.

35788-27
Indiener W.B. Hoekstra
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Ouwehand over uitspreken dat het respecteren van de rechtsstaat een niet-onderhandelbare voorwaarde vormt voor de formatie van een kabinet

Besluit: Aangenomen.

35788-28
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Segers en Ploumen over in de volgende fase van het formatieproces spreken met jongeren en jongerenorganisaties

Besluit: Aangenomen.

35788-29
Indiener G.J.M. Segers
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Eerdmans over een recallmogelijkheid op landelijk niveau

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35788-30
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Van der Plas over plaatsen van een beeld bij de ingang van de Tweede Kamer

Besluit: Verworpen.

35788-31
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB