Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Plenaire vergadering 12 mei 2021