Motie ingediend bij het notaoverleg over onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren, examens en curriculum

Plenaire vergadering 26 januari 2021

Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (t.v.v. 35570-VIII-159)

Besluit: Aangenomen.

35570-VIII-173
Indiener E.E.W. Bruins
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen