Stemmingen over: moties ingediend bij de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Plenaire vergadering 15 oktober 2020