Moties ingediend bij het VAO Financiële verhoudingen

Plenaire vergadering 2 juli 2020