Moties ingediend bij het debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

Plenaire vergadering 23 juni 2020

Motie van het lid De Groot over slachthuizen verantwoordelijkheid laten nemen voor een vermindering van slachtcapaciteit

Besluit: Aangenomen.

28286-1106
Indiener T.C. de Groot
Kamerlid, D66

Motie van het lid De Groot over nertsenhouders activeren om snel te stoppen

Besluit: Ingetrokken.

28286-1107
Indiener T.C. de Groot
Kamerlid, D66

Motie van de leden Ouwehand en Ploumen over een verbod op het beroepsmatig fokken van dieren die bevattelijk zijn voor het coronavirus

Besluit: Aangenomen.

28286-1108
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Ouwehand over landelijke regie bij het tegengaan van verspreiding van het coronavirus in de vleesindustrie

Besluit: Aangenomen.

28286-1109
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Geurts en Bromet over een fatsoenlijke stopregeling voor de nertsenhouderij

Besluit: Aangenomen.

28286-1112
Indiener J.L. Geurts
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Ploumen en De Groot over een eigen bijdrage bij ruiming van nertsenhouders

Besluit: Verworpen.

28286-1113
Indiener E.M.J. Ploumen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Futselaar over voorkomen dat geruimde bedrijven opnieuw starten met het houden van nertsen

Besluit: Aangenomen.

28286-1114
Indiener F.W. Futselaar
Kamerlid, SP

Motie van het lid Futselaar over het Duitse voorbeeld volgen van vaste contracten in de slachtindustrie

Besluit: Verworpen.

28286-1115
Indiener F.W. Futselaar
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over het in stand laten van het vervoersverbod voor nertsen (t.v.v. 28286-1110)

Besluit: Aangenomen.

28286-1117
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over per direct slachthuizen opdragen de slachtsnelheid te verlagen (t.v.v. 28286-1111)

Besluit: Aangenomen.

28286-1118
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD