Moties ingediend bij het debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

Plenaire vergadering 23 juni 2020