Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota Nationaal Bomenplan van de leden Bromet en Futselaar

Plenaire vergadering 16 juni 2020

Motie van de leden Beckerman en Smeulders over een overzicht van de meest kansrijke vergroeningslocaties

Besluit: Verworpen.

35309-4
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Beckerman en Smeulders over een breed pakket aan maatregelen voor de aanleg van natuur en bos

Besluit: Aangenomen.

35309-6
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Wassenberg over een substantieel deel van het multifunctionele bos aanwijzen als natuurbos

Besluit: Verworpen.

35309-7
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Wassenberg over kaalkap als verjongings- of houtoogstmaatregel verbieden

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35309-8
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Smeulders en Beckerman over 17 miljoen bomen planten voor 2040

Besluit: Verworpen.

35309-9
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Smeulders en Beckerman over boeren betalen voor het aanplanten van bossen op hun land

Besluit: Aangenomen.

35309-10
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Smeulders en Beckerman over monumentale bomen aanwijzen als rijksmonumenten

Besluit: Aangenomen.

35309-11
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Moorlag over natuurvolgend bosbeheer als leidend principe

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35309-12
Indiener W.J. Moorlag
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Moorlag over rekening houden met de waarde van open, weidse agrarische landschappen

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

35309-13
Indiener W.J. Moorlag
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid De Groot over een langetermijnplanning voor autochtoon plantmateriaal

Besluit: Aangenomen.

35309-14
Indiener T.C. de Groot
Kamerlid, D66

Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Smeulders over onderzoek naar de effecten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen (t.v.v. 35309-5)

Besluit: Aangenomen.

35309-15
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere