Moties ingediend bij het debat over de bestrijding van het coronavirus

Plenaire vergadering 12 maart 2020

Motie van het lid Hijink c.s. over uiteenzetten waarom de Nederlandse keuzes op het punt van sluiting van scholen afwijken van die elders in Europa

Besluit: Verworpen.

25295-126
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP
+ 5 anderen

Motie van het lid Hijink over een praktische publieksvoorlichtingscampagne

Besluit: Aangenomen.

25295-127
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP

Motie van het lid Wilders over sluiting van alle scholen tot in ieder geval 31 maart 2020

Besluit: Verworpen.

25295-129
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Wilders en Baudet over ouders toestaan hun kinderen thuis te houden van school zonder dat zij daarvoor een boete krijgen

Besluit: Aangenomen.

25295-130
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Wilders over met onmiddellijke ingang een inreisverbod voor mensen uit Corona-risicogebieden invoeren

Besluit: Verworpen.

25295-132
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Jetten c.s. over een steunpakket voor de culturele sector

Besluit: Aangenomen.

25295-133
Indiener R.A.A. Jetten
Kamerlid, D66
+ 5 anderen

Motie van het lid Asscher c.s. over voorstellen voor opvang van kinderen van ouders die bijdragen aan vitale maatschappelijke processen of werken in de zorg

Besluit: Verworpen.

25295-134
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 5 anderen

Motie van het lid Asscher c.s. over sectorspecifieke maatregelen en een economisch stimuleringspakket

Besluit: Aangenomen.

25295-135
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 6 anderen

Motie van de leden Kuzu en Baudet over scholen in het primair en middelbaar onderwijs voor twee weken sluiten

Besluit: Verworpen.

25295-136
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Kuzu over noodzakelijke medische faciliteiten centraal inkopen in geval zich een kritische schaarste voordoet

Besluit: Ingetrokken.

25295-137
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Kuzu over bezien of alle personeelsleden van ziekenhuizen, verpleeghuizen en seniorenhuisvesting getest kunnen worden

Besluit: Verworpen.

25295-138
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Segers c.s. over mogelijkheden om vluchten uit gebieden waar een uitbraak van het coronavirus plaatsvindt te weren

Besluit: Aangenomen.

25295-139
Indiener G.J.M. Segers
Kamerlid, ChristenUnie
+ 12 anderen

Motie van het lid Segers c.s. over scenario's om te waarborgen dat de voedselproductie en bevoorrading van winkels doorgang kan blijven vinden

Besluit: Aangenomen.

25295-140
Indiener G.J.M. Segers
Kamerlid, ChristenUnie
+ 9 anderen

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een afwegingskader ontwikkelen met richtlijnen voor het onderwijspersoneel

Besluit: Aangenomen.

25295-141
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Kamerlid, CDA
+ 6 anderen

Motie van de leden Krol en Hijink over geen leeftijdsgrenzen hanteren voor intensive careafdelingen

Besluit: Aangenomen.

25295-142
Indiener H.C.M. Krol
Kamerlid, 50PLUS
+ 1 andere

Motie van het lid Krol c.s. over ook thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen voorzien van de nodige beschermingsmiddelen

Besluit: Aangenomen.

25295-143
Indiener H.C.M. Krol
Kamerlid, 50PLUS
+ 9 anderen

Motie van het lid Baudet c.s. over met directe ingang de landingsrechten voor personenvluchten uit risicogebieden intrekken

Besluit: Verworpen.

25295-144
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Baudet over invoeren van grenscontroles

Besluit: Verworpen.

25295-145
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Baudet over onlangs gesloten ziekenhuizen als quarantaineziekenhuizen in werking stellen

Besluit: Verworpen.

25295-146
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Baudet c.s. over handhaving van de leerplicht tot nader order opschorten

Besluit: Verworpen.

25295-147
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Haga en Baudet over de informatievoorziening inzake gevallen van besmette personen helder laten verlopen

Besluit: Aangenomen.

25295-148
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Van Haga
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Wilders en Asscher over alle middelen inzetten om genoeg IC-capaciteit te bewerkstelligen t.v.v. 25295-131

Besluit: Ingediend.

25295-149
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Hijink over gezamenlijke afspraken over aanpak van en handhaving bij evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen t.v.v. 25295-128

Besluit: Ingediend.

25295-150
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP
Naar boven