Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) (35133)

Plenaire vergadering 16 oktober 2019

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

Besluit: Aangenomen.

35133
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 4 anderen

Amendement van het lid Smeulders over het niet opnieuw vestigen van een voorkeursrecht binnen twee jaar

Besluit: Aangenomen.

35133-9
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Smeulders over het twee jaar laten voortduren van het voorkeursrecht na vernietiging van het omgevingsplan

Besluit: Verworpen.

35133-10
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Smeulders over het schrappen van een uitzondering op het voorkeursrecht

Besluit: Aangenomen.

35133-11
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks

Gewijzigd amendement van het lid Smeulders t.v.v. nr. 16 over onteigening als de eigenaar niet overgaat tot zelfrealisatie

Besluit: Aangenomen.

35133-21
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks

Nader gewijzigd amendement van het lid Smeulders t.v.v. nr. 17 over het clusteren van eindafrekeningen

Besluit: Aangenomen.

35133-22
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Smeulders over weigeren van de omgevingsvergunning vanwege ontoereikende waardevermeerdering

Besluit: Verworpen.

35133-24
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Van Gerven over het opleggen van een dwangsom als zelfrealisatie niet wordt uitgevoerd

Besluit: Verworpen.

35133-25
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Van Gerven over de publiekrechtelijke afdwingbaarheid van de vereveningsbijdrage

Besluit: Verworpen.

35133-26
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Regterschot c.s. t.v.v. nr. 20 over de vervaltermijn van een voorkeursrecht

Besluit: Aangenomen.

35133-31
Indiener K. Regterschot
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop t.v.v. nr. 27 over volle toetsing van onteigeningsbeschikkingen

Besluit: Aangenomen.

35133-32
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Gewijzigd amendement Ronnes c.s. t.v.v. nr. 29 over verhaal van financiƫle bijdragen

Besluit: Aangenomen.

35133-34
Indiener H.A.G. Ronnes
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Amendement van het lid Van Eijs t.v.v. nr. 28 over geen terugbetaling bij kostenverhaal zonder tijdvak

Besluit: Aangenomen.

35133-35
Indiener J.M. van Eijs
Kamerlid, D66