Aangehouden motie ingediend bij het debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning

Plenaire vergadering 5 maart 2019

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s over parlementaire enquête inzake de gaswinning in Groningen (t.v.v. 33529-559)

Besluit: Aangenomen.

33529-584
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 12 anderen
Naar boven