Moties ingediend bij het VAO NAVO Defensie Ministeriële

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Motie van het lid Leijten c.s. over geen plaats voor INF-kernwapens in Europa

Besluit: Aangenomen.

28676-311
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Ojik en Karabulut over concrete stappen in NAVO-verband voor de-escalatie van de nucleaire wapenwedloop

Besluit: Aangenomen.

28676-313
Indiener A. van Ojik
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over zich in de NAVO-Defensieraad uitspreken voor behoud van het INF-verdrag (t.v.v. 28676-312)

Besluit: Aangenomen.

28676-314
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP
+ 2 anderen