Moties ingediend bij het VAO Administratieve lasten/ regeldruk/Governance/ gegevensuitwisseling in de zorg/ gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg

Plenaire vergadering 12 juni 2018

Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over privacy- en burgerrechtenorganisaties actief betrekken bij het Informatieberaad Zorg

Besluit: Aangenomen.

29515-426
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Ellemeet over de doelstelling "Gestandaardiseerde informatieuitwisseling"

Besluit: Aangenomen.

29515-427
Indiener C.E. Ellemeet
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over verbetermogelijkheden van de aanpak regeldruk

Besluit: Aangenomen.

29515-428
Indiener C.E. Ellemeet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders

Besluit: Aangehouden.

29515-429
Indiener A. (Aukje) de Vries
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Hijink over kostendekkende tarieven voor fysiotherapie

Besluit: Verworpen.

29515-430
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over de realisatie van decentrale koppelvlakken (t.v.v. 29515-425)

Besluit: Aangenomen.

29515-431
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere