Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over dwangmaatregelen en de inzet van politie in de GGZ

Plenaire vergadering 21 december 2017

Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over verbieden van het stroomstootwapen binnen ggz-instellingen (t.v.v. 29628-735)

Besluit: Aangenomen.

29628-753
Indiener C.E. Ellemeet
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen