Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Cultuur

Plenaire vergadering 21 november 2017