Moties ingediend bij het dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers

Plenaire vergadering 13 juni 2017

Motie van het lid Agema over niet stoppen met de financiering van verzorgingshuisplekken

Besluit: Verworpen.

30169-58
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over een kentering in de extreme verschraling van professionele zorgverlening

Besluit: Verworpen.

30169-59
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over kinderen vanaf 15 jaar meenemen in de indicatiestelling

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

30169-60
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Dik-Faber over onderzoek naar een mantelzorgfonds

Besluit: Verworpen.

30169-61
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Dik-Faber over afschaffen van de kostendelersnorm voor AOW-gerechtigden met een AIO-uitkering

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

30169-62
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Ellemeet over een bewustwordingscampagne voor ondersteuning en vervanging van mantelzorgers

Besluit: Aangenomen.

30169-63
Indiener C.E. Ellemeet
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Marijnissen over uitbreiding van het gemeentelijk basispakket met mantelzorgondersteuning

Besluit: Verworpen.

30169-64
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP

Motie van de leden Kuik en Agema over de positie van de mantelzorger in het keukentafelgesprek

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

30169-65
Indiener A. Kuik
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Kuzu over verbetering van de informatievoorziening over de aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers en vrijwilligers

Besluit: Aangenomen.

30169-66
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Sazias c.s. over schrappen van de mantelzorgboete voor alle mantelzorgers

Besluit: Verworpen.

30169-67
Indiener L. Sazias
Kamerlid, 50PLUS
+ 2 anderen

Motie van het lid Van der Staaij over een subsidieregeling voor scholing van vrijwilligers

Besluit: Aangenomen.

30169-68
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP