Moties ingediend bij het VAO Jeugdhulp

Plenaire vergadering 23 februari 2017

Motie van de leden Van Gerven en Voortman over het niet aanbesteden van jeugdreclasserings- en jeugdbeschermingstaken door gemeenten

Besluit: Verworpen.

31839-563
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Keijzer c.s. over een landelijk expertisecentrum om het werk van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling voort te zetten

Besluit: Verworpen.

31839-565
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van de leden Van der Burg en Ypma over de beschikbaarheid van forensisch-medische expertise voor kinderen

Besluit: Aangenomen.

31839-564
Indiener B.I. van der Burg
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Keijzer over forensisch-pediatrisch onderzoek door een onafhankelijke arts zonder behandelrelatie

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31839-566
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Keijzer over duidelijkheid over contractvorming in de jeugdhulp

Besluit: Ingetrokken.

31839-567
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Klein over een onafhankelijke onderzoeksrechter bij de evaluatie van de praktijk van waarheidsvinding

Besluit: Aangenomen.

31839-568
Indiener N.P.M. Klein
Kamerlid, Klein

Gewijzigde motie van de leden Ypma en Keijzer over dialooggerichte gunning en raamovereenkomsten om diensten in te kopen (t.v.v. 31839-562)

Besluit: Aangenomen.

31839-569
Indiener L. Ypma
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere