Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (34 588)

Plenaire vergadering 14 februari 2017

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Besluit: Aangenomen.

34588
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 5 anderen

Amendement van het lid Verhoeven over geen verwerking van persoonsgegevens wegens iemands burgerlijke staat, nationaliteit en seksuele oriëntatie

Besluit: Verworpen.

34588-6
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Verhoeven over de informatiebronnen waaruit de diensten gegevens kunnen verzamelen

Besluit: Verworpen.

34588-9
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Verhoeven over volledige kostenvergoeding bij datavergaring

Besluit: Verworpen.

34588-12
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Verhoeven over de medewerkingsplicht bij ontsleuteling van communicatie

Besluit: Aangenomen.

34588-13
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Verhoeven over de notificatieplicht bij het verrichten van DNA-onderzoek

Besluit: Verworpen.

34588-14
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Voortman over niet delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten zonder samenwerkingsverband (Herdruk)

Besluit: Verworpen.

34588-22
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Voortman over beperking van de medewerkingsplicht bij versleuteling van gegevens

Besluit: Verworpen.

34588-25
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 11 over dataminimalisatie bij het verwerven en verwerken van gegevens

Besluit: Verworpen.

34588-27
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Verhoeven over digitaal aanvragen van omtrent de eigen persoon verwerkte persoonsgegevens

Besluit: Aangenomen.

34588-29
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Verhoeven over het toezicht en toezichtsrapport van de afdeling toezicht (CTIVD)

Besluit: Verworpen.

34588-30
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Voortman over ondersteuning aan buitenlandse veiligheidsdiensten

Besluit: Aangenomen.

34588-31
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Voortman over staking van de vermoedelijk onrechtmatige uitoefening van een bevoegdheid

Besluit: Verworpen.

34588-32
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Voortman over raadpleging van informanten

Besluit: Verworpen.

34588-33
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Verhoeven over het uitsluiten van en mogelijk "sleepnet"- karakter van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie

Besluit: Verworpen.

34588-34
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Verhoeven over de inschakeling van deskundigen

Besluit: Verworpen.

34588-36
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Verhoeven over het openbaren van geaggregeerde data door aanbieders van communicatiediensten

Besluit: Verworpen.

34588-37
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Verhoeven over gerichtheid van datanalyse

Besluit: Verworpen.

34588-38
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Verhoeven over het bevorderen van de rechtseenheid als taak voor de TIB en de CTIVD

Besluit: Verworpen.

34588-39
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Van Raak over een rechterlijke toets voorafgaand aan de inzet van bevoegdheden jegens notarissen en volksvertegenwoordigers

Besluit: Verworpen.

34588-41
Indiener A.A.G.M. van Raak
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Van Raak c.s. ter vervanging van nr. 40 over geen personen als journalist of hulpverlener werkzaam voor inlichtingendiensten

Besluit: Verworpen.

34588-42
Indiener A.A.G.M. van Raak
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Van Raak ter vervanging van nr. 20 over het schrappen van de sleepnetbevoegdheid

Besluit: Verworpen.

34588-43
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Amendement van het lid Voortman over het niet aanleggen van een DNA-databank

Besluit: Verworpen.

34588-44
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Verhoeven over het niet hacken van apparaten indien dit de lichamelijke integriteit schendt

Besluit: Verworpen.

34588-45
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van de leden Voortman en Van Raak ter vervanging van nr. 23 over niet delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten

Besluit: Verworpen.

34588-46
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Amendement van de leden Verhoeven en Voortman ter vervanging van nr. 8 over binnendringen met een valse hoedanigheid

Besluit: Verworpen.

34588-48
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 28 over de wegingscriteria bij samenwerkingsrelaties en niet delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten zonder samenwerkingsrelatie

Besluit: Verworpen.

34588-50
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Subamendement van het lid Schouten over goedkeuring van de Tweede Kamer voor staking van de vermoedelijk onrechtmatige uitoefening van een bevoegdheid

Besluit: Verworpen.

34588-51
Indiener C.J. Schouten
Kamerlid, ChristenUnie

Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 21 over de bewaartermijn voor met onderzoeksopdrachtgerichte interceptie verworven gegevens

Besluit: Verworpen.

34588-60
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 47 over nadere invulling van "geautomatiseerde werken" bij amvb

Besluit: Verworpen.

34588-61
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Nader gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 26 over ministeriële toestemming bij geautomatiseerde data-analyse

Besluit: Verworpen.

34588-62
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 35 over rapportages van de rechtbank

Besluit: Verworpen.

34588-63
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Verhoeven over het opnemen van een notificatieplicht

Besluit: Verworpen.

34588-64
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 49 over de bescherming van de journalistieke bron

Besluit: Verworpen.

34588-65
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66
+ 2 anderen