Moties ingediend bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Plenaire vergadering 14 februari 2017

Motie van het lid Pia Dijkstra over de voorwaarden waaraan een plan van aanpak moet voldoen

Besluit: Aangenomen.

32399-67
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Kamerlid, D66

Motie van de leden Pia Dijkstra en Voortman over de tolkenvergoeding binnen de Wet verplichte ggz

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

32399-68
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Pia Dijkstra over het hanteren van een implementatietijd van minimaal achttien maanden

Besluit: Verworpen.

32399-70
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Kamerlid, D66

Motie van het lid Bouwmeester c.s. over een richtlijn om de open norm "onmiddellijk" nader in te vullen

Besluit: Aangenomen.

32399-71
Indiener L.T. Bouwmeester
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot over de kosten voor een zorgvuldige uitvoering van de wet (t.v.v. 32399-65)

Besluit: Aangenomen.

32399-85
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA

Gewijzigde motie van het lid Pia Dijkstra over het monitoren van de beleving en de ervaringen van patiƫnten (t.v.v. 32399-69)

Besluit: Aangenomen.

32399-72
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Kamerlid, D66

Gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over de regierol van de officier van justitie binnen de verplichte ggz (32399-66)

Besluit: Aangenomen.

32399-86
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Leijten over het niveau van de rechtsbescherming bij harmonisering van de wetten (32399-63)

Besluit: Aangenomen.

32399-82
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Van Nispen over toezicht op de naleving en implementatie van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Hoekstra (t.v.v. 32399-83)

Besluit: Aangenomen.

32399-84
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP
+ 1 andere
Naar boven