Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34 548)

Plenaire vergadering 20 december 2016

Amendement van het lid Bashir over een heffingsvrije voet van 50 woningen

Besluit: Aangenomen.

34548-23
Indiener F. Bashir
Kamerlid, SP

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Vliet en Albert de Vries ter vervanging van nr. 10 over een vrijstelling voor toegelaten instellingen in krimpgebieden, indien zij particuliere woningen opkopen en aan hun sociaal verhuurbezit toevoegen

Besluit: Aangenomen.

34548-25
Indiener R.A. van Vliet
Kamerlid, Van Vliet
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 11 over een vrijstelling voor rijksmonumenten

Besluit: Aangenomen.

34548-26
Indiener A.A. (Albert) de Vries
Kamerlid, PvdA

Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 14 over een heffingsvermindering bij de renovatie tot zeer energiezuinige woningen, zoals nul-op-de-meter woningen

Besluit: Verworpen.

34548-27
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 13 over een heffingsvermindering voor nieuwe sociale huurwoningen die ontstaan uit de transformatie van niet voor bewoning bedoelde gebouwen

Besluit: Verworpen.

34548-28
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 15 over voortzetting tot en met in ieder geval 2019 van de heffingsvermindering voor de verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten tot huurwoningen met een huur tot aan de aftoppingsgrens

Besluit: Aangenomen.

34548-29
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Nader gewijzigd amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 30 over het per 1 januari 2018 berekenen van de verhuurderheffing met WOZ-waardes van maximaal € 250.000,-

Besluit: Aangenomen.

34548-32
Indiener A.A. (Albert) de Vries
Kamerlid, PvdA