Moties ingediend bij het debat over de uitwerking van de Wet DBA

Plenaire vergadering 13 december 2016

Motie van het lid Omtzigt over het uitvoeren van de aanbevelingen van de commissie-Boot

Besluit: Verworpen.

34036-45
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Van Weyenberg en Omtzigt Omtzigt over een formeel besluit over de wijze waarop de Wet DBA wordt gehandhaafd

Besluit: Verworpen.

34036-47
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van Weyenberg over een uitzondering op de loonheffing voor zelfstandig ondernemerschap

Besluit: Verworpen.

34036-49
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66

Motie van de leden Van Weyenberg en Omtzigt over voorstellen voor een andere invulling van gezagsverhouding en vrije vervanging

Besluit: Verworpen.

34036-50
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Tony van Dijck c.s. over het per direct intrekken van de Wet DBA

Besluit: Verworpen.

34036-52
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV
+ 3 anderen

Motie van het lid Schouten over het ten spoedigste vervangen van de modelovereenkomsten door de VAR

Besluit: Verworpen.

34036-53
Indiener C.J. Schouten
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Bashir over duidelijke criteria en zekerheid vooraf voor ondernemers

Besluit: Aangenomen.

34036-54
Indiener F. Bashir
Kamerlid, SP

Motie van de leden Bashir en Van Weyenberg over gelijke behandeling in arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

Besluit: Verworpen.

34036-55
Indiener F. Bashir
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Klein over het Europese grondrecht van vrij en onbelemmerd ondernemerschap

Besluit: Verworpen.

34036-56
Indiener N.P.M. Klein
Kamerlid, Klein

Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg over het creëren van een "veilige zone" voor zelfstandigen (t.v.v. 34036, nr. 48)

Besluit: Verworpen.

34036-59
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over handhaving in de richting van opdrachtgevers die evident kwaadwillig handelen (t.v.v. 34036, nr.46)

Besluit: Aangenomen.

34036-58
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader (t.v.v. 34036, nr. 51)

Besluit: Aangenomen.

34036-60
Indiener M.L. (Mei Li) Vos
Kamerlid, PvdA