Moties ingediend bij het debat over de uitwerking van de Wet DBA

Plenaire vergadering 13 december 2016