Moties ingediend bij het Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs2032

Plenaire vergadering 15 maart 2016