"Nederland maakt zijn naam als de vieze man van Europa opnieuw waar", zo stelt de Volkskrant. De CO2-emissie van de industrie bleef het afgelopen jaar nagenoeg gelijk en is op het hoogste niveau ooit. Ook De Groene Amsterdammer schrijft dat de industrie "vrolijk doorgaat met het uitstoten van broeikasgassen".

Hoe valt te verklaren dat Nederland vrijwel geen vooruitgang boekt in het beperken van de CO2-uitstoot?, vraagt Van Veldhoven (D66) zich af. Beckerman (SP) betoogt dat grote vervuilers niet worden aangepakt. De industrie is blijkbaar goed in creatief boekhouden, stelt Arissen (PvdD) vast. Kuiken (PvdA): bedrijven moeten niet alleen doelstellingen omarmen maar zich ook houden aan gemaakte afspraken.

In het energieakkoord zijn concrete afspraken gemaakt over besparingen door de (energie-intensieve) industrie, benadrukt Kamp. Die hebben ervoor gezorgd dat de emissie van broeikasgassen per geproduceerde eenheid fors is gedaald.

Er is brede steun voor het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Maar Van Aalst (PVV) is juist blij met de berichten over een hogere CO2-uitstoot: die wijst op meer economische activiteit. De "kruistocht" tegen broeikasgassen gebaseerd op het "klimaatevangelie" dreigt volgens hem te leiden tot het verlies van veel banen.

Europese emissiehandel

De overheid moet de industrie sterkere prikkels geven om de CO2-uitstoot terug te brengen, vindt Kröger (GroenLinks). Maar nationale maatregelen zijn inefficiënt, betoogt Dijkstra (VVD), omdat ze vaak leiden tot een hogere uitstoot in andere landen. Hij wil daarom meer inzetten op de Europese emissiehandel voor de industrie. Ook Mulder (CDA) gelooft in een Europese en kostenefficiënte aanpak.

De prijs van de Europese emissierechten is nu te laag om bedrijven te stimuleren om hun hun productie te verduurzamen, stelt Dijksma vast. Het terugbrengen van de hoeveelheid emissierechten zal volgens haar leiden tot een hogere prijs.

Extra maatregelen

Wat kan Nederland doen om de CO2-uitstoot sneller omlaag te brengen?

  • Arissen: beperk de vlees- en zuivelconsumptie
  • Beckerman: verduurzaam de huizen van mensen die hun energierekening niet kunnen betalen
  • Kröger: spoor de transportsector aan om meer te verduurzamen

De Kamer stemt op 23 mei over de bij het debat ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.