Een man die veroordeeld was voor jihadisme, was aan het werk op het Defensieterrein in Volkel. Als uitzendkracht verrichtte hij daar graafwerkzaamheden. Dat hij een veroordeelde jihadist was, werd pas duidelijk toen hij nader werd gecontroleerd omdat hij foto's maakte en afwijkende kleding droeg.

Had anders kunnen aflopen

De man is op tijd aangehouden en het onderzoek naar hem loopt nog, maar dit had ook heel anders kunnen aflopen, zegt Knops (CDA). Voor hetzelfde geld had hij een kalasjnikov of een bomgordel bij zich. Die persoon had daar absoluut niet mogen zijn en had niets op een militaire basis te zoeken, vindt ook Van den Bosch (VVD).

"Ik schrok ontzettend toen ik hoorde dat een veroordeelde kans had gezien op de vliegbasis aan het werk te gaan", reageert minister Blok (Veiligheid en Justitie). Ook Hennis beaamt dat het wringt, maar benadrukt ook dat er adequaat is gereageerd door beveiligers en de marechaussee. Zij denkt dat Defensie van dit incident kan leren.

Meer screenen

Defensieterreinen worden beveiligd met een stelsel van vier beveiligingscategorieën, ingedeeld naar de "te beschermen belangen". Hierbij staat TBB-1 voor de hoogste categorie en TBB-4 voor de laagste, waarbij het minste risico bestaat.

De veroordeelde jihadist werkte in een TBB-4-gebied. Daarvoor was geen screening nodig. Dat vindt De Graaf (PVV) onbegrijpelijk. Hij vindt dat iedereen ook op dat niveau gescreend moet worden. Ook Diks (GroenLinks) wil dat, want de beveiliging van een Defensiebasis moet sluitend zijn, zeker in Volkel.

Procedures evalueren

Hennis zegt dat dit incident aanleiding is om alle beveiligingsprocedures wederom tegen het licht te houden. Dat gaat ongeveer drie maanden duren, zegt zij in reactie op de vraag van Diks wanneer de evaluatie klaar is.

Belhaj (D66) vindt dat medewerkers van externe bedrijven standaard een vog (verklaring omtrent het gedrag) dienen te tonen. Hennis zal in de evaluatie meenemen of de invoering van een vog wenselijk is. Maar ook dat geeft geen 100% garantie op veiligheid, waarschuwt zij.

Hoewel 100% veiligheid nooit valt te garanderen, moeten we ons wel 100% inspannen om waakzaam te zijn, concludeert Van den Bosch.

De Kamer stemt op 20 juni over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Bekijk het debat via Debat Gemist