Internationalisering van het hoger onderwijs is cruciaal voor het verwerven van kennis, vaardigheden en beroepscompetenties, vindt Bussemaker, en bovendien zeer waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming van studenten. Een belangrijk punt in haar wetsvoorstel is dat het makkelijker wordt voor Nederlandse universiteiten en hogescholen om in het buitenland onderwijs aan te bieden.

Internationalisering van het hoger onderwijs is belangrijk voor Nederland als kenniseconomie, betoogt Duisenberg (VVD). Maar Beertema (PVV) ziet "kosmopolitische wensdenken", waarbij internationalisering doel is geworden in plaats van middel.

Wettelijke eisen

Internationalisering van het onderwijs is positief, vinden Asante (PvdA) en Rog (CDA), maar er moeten wel strikte wettelijke eisen worden gesteld aan onderwijsinstellingen die buitenlandse vestigingen willen oprichten. Van Meenen (D66) vraagt aandacht voor de rechten van studenten, personeelsleden en interne toezichtsorganen.

Het is belangrijk om te voorkomen dat initiatieven voor transnationaal onderwijs negatieve gevolgen hebben, zegt Bussemaker. Daarom is het volgens haar goed dat de minister altijd toestemming moet geven.

Financiƫn

Leidt de mogelijkheid voor universiteiten en hogescholen om vestigingen in het buitenland te starten niet tot het vermengen van publiek en privaat geld? Grashoff (GroenLinks) maakt zich daar zorgen over en krijgt daarvoor bijval van Beertema en Siderius (SP).

Als een universiteit of hogeschool kennis te gelde maakt met een buitenlandse vestiging, zou eventuele winst (deels) moeten terugvloeien naar de Nederlandse onderwijsinstelling. Asante en Rog willen dit in de wet vastleggen.

RUG in Yantai

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil samen met de China Agricultural University uit Beijing een zogenaamde branch campus beginnen in de Chinese stad Yantai. Dit initiatief roept de nodige vragen op.

Geen vrije toegang tot internet, militaire trainingen op universiteiten en verplichte lessen in marxisme. Van Meenen betwijfelt of het wel verstandig is als een Nederlandse universiteit actief wordt in een land als China. Ook Rog en Grashoff stellen daar vragen over.

Het starten van een Chinese vestiging door de RUG is in de ogen van Siderius een "prestigeproject" dat voortkomt uit "grootheidswaanzin" van een "megalomane bestuurder". Bovendien is de academische vrijheid volgens haar niet gewaarborgd, gezien de mensenrechtensituatie in het land.

De plannen van de RUG in China zullen kritisch worden beoordeeld, verzekert Bussemaker.

Promotor

Promovendi zouden altijd begeleid moeten worden door hoogleraren of door mensen die zelf gepromoveerd zijn. Bisschop (SGP) en Duisenberg vinden het vreemd dat dit nog niet in de wet staat. Maar volgens de minister is het al wel goed geregeld.

De Kamer stemt op 23 februari over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.