SGP vraagt naar seksistisch speelgoed

1 oktober 2019, mondelinge vragen - Van der Staaij (SGP) vraagt minister Van Engelshoven (Onderwijs) zich niet te bemoeien met kinderspeelgoed.

Waar gaat het heen als de overheid zich met kinderspeelgoed gaat bemoeien? Dat vraagt Van der Staaij zich af nadat minister Van Engelshoven zich uitsprak tegen stereotiep speelgoed. De SGP-leider vindt het een zaak van ouders en kinderen zelf. Kan de minister daarom afzien van verdere "betuttelende acties" op speelgoedgebied?

Het kabinet wil stereotypering tegengaan en de keuzevrijheid voor kinderen vergroten, zegt Van Engelshoven. Dat past binnen het emancipatiebeleid van het kabinet. Meisjes zouden zich bijvoorbeeld vrij moeten voelen om met technisch speelgoed te spelen. Het zou dan helpen als fabrikanten kinderspeelgoed niet specifiek voor jongens of meisjes labelen, vindt de minister.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist