Op basis van de bestaande wetgeving kunnen slecht functionerende rechters een waarschuwing krijgen of worden ontslagen door de Hoge Raad. Met zijn wetsvoorstel wil Dekker regelen dat er meer sancties mogelijk zijn bij wangedrag.

  • schriftelijke berisping door de Hoge Raad en een disciplinaire schorsing

  • het spoedshalve buiten functie stellen van een rechter

  • overplaatsing naar een ander gerecht door de Hoge Raad

Vertraging

De eerste termijn van het wetsvoorstel vond al in 2015 plaats. De behandeling heeft vertraging opgelopen doordat de Raad van State advies moest uitbrengen over voorstellen van Kamerleden om de wet aan te passen. Laten we het wetsvoorstel nu snel afronden, zeggen Van Dam (CDA) en Groothuizen (D66).

Salariskorting en voorwaardelijke schorsing

Van Oosten (VVD) wil een extra sanctie in de wet opnemen: het inhouden van een half maandsalaris. Daarnaast stelt hij voor dat de sanctie schorsing ook voorwaardelijk moet kunnen worden opgelegd.

Integriteit

Vertrouwen in de integriteit van rechters is belangrijk voor het imago van de rechterlijke macht, vindt Van Nispen (SP). Hij doet een aantal voorstellen om dit vertrouwen te versterken en belangenverstrengeling te voorkomen:

  • advocaten, ambtenaren en politici zouden niet meer mogen optreden als rechter-plaatsvervanger

  • (neven)functies en financiĆ«le belangen van rechters en hun partners moeten geregistreerd worden

  • de toedeling van rechtszaken aan individuele rechters moet transparanter worden

De Kamer sprak eerder op 3 februari 2015 over het wetsvoorstel. Zij stemt 6 februari over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist