Diversiteit bij de politie in sekse, etniciteit, leeftijd, opleiding en geaardheid is belangrijk, benadrukt minister Blok (Veiligheid), onder andere voor de legitimiteit van het politiewerk en de aanpak van problemen in bepaalde wijken. Divers samengestelde teams vormen een bron van creativiteit en innovatie, hebben een groter leer- en aanpassingsvermogen, helpen tunnelvisie te voorkomen en dragen bij aan een inclusieve werkcultuur.

Hoofddoek

Het toestaan van de hoofddoek voor politieagenten maakt het makkelijker om vrouwen met een migratieachtergrond te werven, denkt politiechef Aalbersberg. Een aantal woordvoerders valt hem bij.

  • Öztürk (DENK): neutraliteit wordt niet bepaald door je kleding of je uiterlijk, maar door je daden
  • Özütok (GroenLinks): geef ruimte aan het debat en zoek draagvlak voor voorstellen die diversiteit bevorderen

Een Kamermeerderheid vindt net als de minister het toestaan van een hoofddoek bij de politie geen goed idee.

  • Helder (PVV): het getuigt van een ongepast en gezagsondermijnend diversiteitsbeleid
  • Van Toorenburg (CDA): overheidsorganisaties moeten neutraliteit uitstralen
  • Tellegen (VVD): politieagenten staan boven de partijen, dus geen SP-button, Feyenoordsjaal of hoofddoek

Ook Van Engelshoven (D66) is tegen het toestaan van de hoofddoek bij de politie, maar ze betreurt het dat het debat over diversiteit zich hierop concentreert. Zij pleit voor een bredere discussie.

Cultuur

Om de politie diverser te maken, moeten racisme en xenofobie binnen de organisatie worden bestreden, vindt Öztürk. Van Raak (SP) denkt dat discriminatie en vooroordelen soms diep in de politieorganisatie zitten. Bepaalde groepen hebben argwaan tegen de politie, stelt Kuiken (PvdA) vast. Daarom moeten zaken als etnisch profileren hard worden aangepakt.

Cultuurverandering vraagt om een voortdurende inspanning, zegt de minister.

Blauw Talent

Met het traject Blauw Talent probeert de politie om de diversiteit te vergroten. Een onderdeel hiervan is het bieden van extra begeleiding aan mensen die aanvankelijk niet slagen voor de toelatingstest.

Er is niets tegen diversiteit, zegt Bisschop (SGP), maar het mag geen apart selectiecriterium worden. Van Raak stelt dat je discriminatie niet oplost met positieve discriminatie. Binnen de politie moet je carrière maken op basis van wat je kan, benadrukt Tellegen, niet op basis van wat je bent.

De drang om mensen met een migratieachtergrond binnen te halen, dreigt er volgens Helder toe te leiden dat aan hen lagere (cognitieve) eisen worden gesteld. Iedereen moet bij de opleiding "door dezelfde hoepel springen", zegt Van Toorenburg.

Het is verstandig dat de politie maatregelen neemt om de diversiteit te vergroten, benadrukt Blok, maar hierbij mogen geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit.

De Kamer stemt op 20 juni over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Bekijk het debat via Debat Gemist