Opwarming probleem voor steden

5 september 2017, debat - Doen we genoeg om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering in de bebouwde omgeving? De Kamer spreekt met staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) over hittestress in steden.

Klimaatverandering zorgt vooral in bebouwde omgeving voor stijgende temperaturen. In steden is het soms tot tien graden warmer dan op het omringende platteland. Hittestress veroorzaakt ziekte, sterfte en een lagere arbeidsproductiviteit.

De meeste woordvoerders bepleiten maatregelen om hittestress in steden te beperken. Maar Van Aalst (PVV) betoogt dat we moeten accepteren dat steden warm zijn: zorg er gewoon voor dat alle grote gebouwen een goede airconditioning krijgen.

De staatssecretaris wijst op het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS). Deze moeten eraan bijdragen dat Nederland klimaatbestendiger wordt.

Groen

Meer groen kan helpen om te voorkomen dat steden te warm worden. Bomen zorgen voor schaduw en planten verkoelen de lucht door verdamping van water.

  • Van Raan (PvdD): andere doelen staan vergroening nu te vaak in de weg

  • Laçin (SP): tegels eruit, planten erin!

  • Kröger (GroenLinks): parkeerterreinen, sportvelden, schoolpleinen, daken en gevels kunnen veel groener gemaakt worden

Rijk, gemeenten en waterschappen

Is de rijksoverheid als eerste verantwoordelijk voor maatregelen om opwarming van steden tegen te gaan, of ligt het voortouw bij gemeenten en waterschappen?

Kröger wil onder andere stengere richtlijnen voor groen in de stad. We moeten geen percentages opleggen, zegt Van Raan, maar hij waarschuwt wel voor te veel vrijblijvendheid.

Gooi geen regels over de schutting bij gemeenten, zegt Ronnes (CDA), maar geef hun de juiste instrumenten om opwarming tegen te gaan en werk aan bewustwording. Het opleggen van regelgeving ondergraaft het draagvlak, zo vreest Dijkstra (VVD): steden en bewoners zijn vooral zelf aan zet.

Het beleid is gericht op samenwerking tussen Rijk en lagere overheden, zegt Dijksma, en op het delen van kennis. Laçin valt haar daarin bij.

Bouwen

Klimaatadaptatie moet een grotere plek krijgen in de bouwregelgeving, vinden Van Veldhoven (D66) en Kröger. De Rijksgebouwendienst zou daarin het goede voorbeeld moeten geven, zegt Ronnes.

Er zal onderzoek worden gedaan naar de klimaatbestendigheid van overheidsgebouwen, zegt de staatssecretaris. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om meer groene daken aan te leggen.

De Kamer stemt 12 september over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist

Naar boven