Meer bescherming tegen vijandige overnames

28 juni 2017, debat - Moeten we beursgenoteerde bedrijven beter beschermen tegen vijandige buitenlandse overnames? De Kamer spreekt onder meer over het voorstel om een bedenktijd van een jaar in de wet op te nemen.

Onder andere Unilever en AkzoNobel kregen de afgelopen tijd te maken met buitenlandse overnamepogingen. Dit heeft geleid tot discussie over de (mogelijke) negatieve gevolgen van vijandige overnames.

  • geen aandacht voor de belangen van andere stakeholders dan de aandeelhouders

  • hoofdkantoren gaan naar het buitenland

  • nadruk op de korte termijn in plaats van op waardecreatie op lange termijn

  • (hoogwaardige) werkgelegenheid verdwijnt uit Nederland

  • minder aandacht voor duurzaamheid

  • overnames van bedrijven uit vitale sectoren kunnen een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid

Een maximale bedenktijd van een jaar geeft het bestuur van een onderneming meer ruimte en tijd om een overname te beoordelen op de maatschappelijke effecten en de gevolgen voor alle stakeholders. Daarom overweegt minister Kamp (Economische Zaken) om zo'n bedenktijd in de wet opnemen. Die heeft volgens hem ook een preventieve werking.

Meer bescherming?

Nederlandse bedrijven zijn een te makkelijke prooi, stelt Nijboer (PvdA). Daar is Graus (PVV) het mee eens: we zijn de gekke henkie van de wereld. Beide woordvoerders zijn dan ook voor meer en betere beschermingsconstructies.

Bedrijven hebben al verschillende mogelijkheden om vijandige overnames tegen te gaan, zoals het uitgeven van preferente aandelen. Nog meer beschermingsconstructies optuigen maakt het onaantrekkelijk om in Nederland te investeren, denkt De Vries (VVD). Bovendien maken beschermingsconstructies bestuurders van bedrijven volgens haar gemakzuchtig.

"Vrijheid waar het kan en bescherming waar het moet." Paternotte (D66) stelt dat de politieke waarheid over beschermingsconstructies in het midden ligt.

Vooral bedrijven die een langetermijnvisie hebben op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen verdienen extra bescherming tegen vijandige overnames, betoogt Van der Lee (GroenLinks).

Belangen werknemers

Werknemers willen graag hun baan houden en hebben daardoor vooral oog voor het langetermijnbelang van een bedrijf. Daarom is het volgens Hijink (SP) goed als ze een grotere stem krijgen bij overnames.

Öztürk (DENK) wil dat de belangen van werknemers bij vijandige overnames beter beschermd worden. Maar een langere bedenktijd is volgens hem niet de oplossing: die veroorzaakt vooral meer onzekerheid. Het invoeren van een maatschappelijke toets is in zijn ogen een betere mogelijkheid.

Institutionele beleggers

Als Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars meer in Nederlandse bedrijven investeren, worden vijandige overnames moeilijker gemaakt. Kamp, Nijboer en Van den Berg (CDA) willen institutionele investeerders aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het algemeen belang.

Pensioenfondsen hebben als taak om een zo hoog mogelijk rendement te halen voor hun deelnemers, benadrukt Van Rooijen (50PLUS). Daarom is het volgens hem onverstandig om ze te verplichten om meer geld te steken in Nederlandse bedrijven.

De Kamer stemt 4 juli over de ingediende moties .

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Bekijk het debat via Debat Gemist