Lessen trekken uit zaak-Tuitjenhorn

29 april, debat - Op de instanties die een rol speelden in de zaak rond de huisarts uit Tuitjenhorn die zelfmoord pleegde, kwam veel kritiek. Welke lessen kunnen daaruit getrokken worden?

De tragische zelfmoord van huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn maakte in 2013 veel emoties en reacties los en vormde de aanleiding voor een onafhankelijk onderzoek. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelde Tromp op non-actief vanwege twijfels over een hoge dosis morfine die hij aan een terminale patiƫnt had toegediend die daardoor overleed. Bij deze zaak waren ook het Academisch Medisch Centrum en het Openbaar Ministerie betrokken. Op alle drie de instanties kwam veel kritiek. Het kabinet concludeert uit het onderzoeksrapport dat de instanties volgens de regels hebben gehandeld. Maar de vraag of juist hun optreden tot de zelfmoord heeft geleid, wordt niet beantwoord, vindt een deel van de Kamer.

Was er voldoende oog voor het menselijke aspect?

Het onderzoeksrapport stelt dat op de zorgvuldigheid van de huisarts rond de palliatieve sedatie het nodige was aan te merken. Volgens Arno Rutte (VVD) is het daarom terecht dat het AMC de IGZ informeerde en dat die samen met het Openbaar Ministerie heeft opgetreden. Maar Arib (PvdA) ziet toch een kloof tussen het oordeel in het rapport en het gevoel in de samenleving. De instanties hebben wellicht naar de letter, maar niet naar de geest van de wet gehandeld, vindt Dijkstra (D66). Leijten (SP) en Klever (PVV) missen de menselijke maat. Zij vinden dat de commissie niet voldoende ingaat op het verband tussen de gang van zaken en de zelfdoding van de huisarts.

Herstel vertrouwen tussen IGZ en huisartsen nodig

Het ingrijpen van de IGZ heeft bij collega-huisartsen veel onrust veroorzaakt, zegt Dik (ChristenUnie). Ook Bruins Slot (CDA) constateert een vertrouwensbreuk tussen de inspectie en de huisartsen. Sommige huisartsen zijn volgens Dijkstra door deze zaak terughoudender geworden met palliatieve sedatie. Minister Schippers (Volksgezondheid) neemt de raad dat de relatie tussen de IGZ en de beroepsgroep beter moet ter harte. Er worden inmiddels al gesprekken gevoerd om tot meer vertrouwen te komen. In reactie op Dik zegt Schippers toe meer aandacht voor palliatieve consultteams te hebben. Huisartsen kunnen daar terecht voor overleg en steun in levenseindezaken.

Communicatie tussen de inspectie en het OM moet beter

Uit de zaak-Tuitjenhorn blijkt ook dat de IGZ en het OM gebrekkig gecommuniceerd hebben. Volgens Bruins Slot is dat gebrek aan communicatie soms zelfs onthutsend en komt het ook op andere momenten voor. Samen met Dijkstra vraagt zij hoe het kabinet hier verbetering in gaat brengen. Ook de onderzoekscommissie beveelt aan de communicatie te verbeteren. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) geeft aan die les inderdaad getrokken te hebben en daar al mee bezig te zijn. De IGZ en het OM leggen op dit moment de laatste hand aan een nieuw protocol, dat voor het zomerreces naar de Kamer zal komen.

De Kamer stemt op 30 april over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.