Kleine pensioenen kunnen worden overgedragen

7 november 2017, wetsvoorstel - De Kamer is blij met een wetsvoorstel van minister Koolmees (Sociale Zaken) waarmee pensioenuitvoerders kleine pensioenen kunnen overdragen aan de huidige pensioenuitvoerder van een deelnemer.

Veel mensen hoppen van baan naar baan en bouwen daardoor verscheidene kleine pensioentjes op. Met het wetsvoorstel krijgen pensioenuitvoerders de mogelijkheid om pensioenen van minder dan 467,89 euro per jaar over te dragen aan de huidige pensioenuitvoerder van de deelnemer.

Een goede stap om pensioenversnippering te voorkomen, zo vat Lodders (VVD) de mening van alle woordvoerders samen. Van Weyenberg (D66) wijst op de positieve gevolgen van het voorstel: lagere uitvoeringskosten voor de uitvoerders en hogere pensioenen voor deelnemers met kleine aanspraken.

Pensioenuitvoerders krijgen met het wetsvoorstel de mógelijkheid om kleine pensioenen over te dragen. Omtzigt (CDA) en Grashoff (GroenLinks) hadden liever een verplichte waardeoverdracht gezien.

Tussentijdse afkoop

Lodders en Van Weyenberg willen dat een pensioenuitvoerder na minimaal vijf pogingen tot automatische waardeoverdracht in een periode van minimaal vijf jaar een klein pensioen mag afkopen. Ook Van Rooijen (50PLUS) en Van Kent (SP) willen dat zo'n afkoop mogelijk blijft. Koolmees kan leven met deze aanpassing van de wet.

Grashoff vindt het ongewenst dat bij het ontbreken van een nieuwe pensioenuitvoerder van een deelnemer meerdere kleine pensioenen van dezelfde deelnemer worden afgekocht.

Sommige kleine pensioenen zullen niet kunnen worden overgedragen, bijvoorbeeld als een deelnemer werkloos is of zzp'er is geworden. Koolmees wil de evaluatie van de wet over drie jaar afwachten om de gevolgen daarvan te bekijken.

Overdracht naar keuze

Het pensioen wordt standaard overgedragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder van een deelnemer. Maar Lodders en Van Weyenberg willen de deelnemer daarin inspraak geven. Soms kan het voordeliger zijn om eerdere aanspraken over te dragen aan een andere dan de huidige pensioenuitvoerder.

Als de deelnemer voor zijn waardeoverdracht zelf een pensioenuitvoerder kan kiezen, ligt het risico van strategisch gedrag op de loer, zegt de minister. Hij wil voorkomen dat deelnemers massaal kiezen voor pensioenuitvoerders met een hoge dekkingsgraad. Een bedreiging van de solidariteit, aldus Koolmees.

Heel kleine pensioentjes

Pensioenenaanspraken van maximaal 2 euro per jaar komen te vervallen. Principieel onjuist, vindt De Jong (PVV), want het is "iemands geld". Ook Van Dijk (PvdA) mist een verantwoording voor deze ingreep. Volgens Koolmees is gekozen voor de 2 eurogrens omdat dat bedrag "geen materiële betekenis" heeft.

Van Dijk, Grashoff, De Jong, Van Kent en Omtzigt vinden dat mensen met heel kleine pensioentjes de kans moeten krijgen om het pensioen alsnog te laten afkopen. Zo'n laatstekansbrief is een praktische en principieel juiste oplossing, zegt Van Kent.

Een geslaagde afkoop kost al gauw meer dan de waarde van een heel klein pensioen. Met de gevraagde laatstekansbrief zouden volgens Koolmees de baten van het wetsvoorstel teniet worden gedaan. Wel is hij bereid om deelnemers te wijzen op de mogelijkheid om de waarde van het heel kleine pensioen over te dragen.

De Kamer stemt op 14 november over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk het debat terug via Debat Gemist

Naar boven