Kamermeerderheid steunt verlenging strijd tegen ISIS

20 december 2017, debat - Een meerderheid van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, Forum voor Democratie en SGP steunt de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS in Irak en Syrië.

Het voorstel van het kabinet om de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS met een jaar te verlengen, krijgt brede steun. Maar SP, DENK, PVV en de Partij voor de Dieren stemmen niet in met de missie.

Nederland besloot in 2014 deel te nemen aan de internationale strijd tegen ISIS in Irak en Syrië. Op die manier wilde Nederland een bijdrage leveren aan de-escalatie van de situatie in de regio en het beschermen van de burgerbevolking van Irak en Syrië. In dit debat ligt dus de vraag voor of de Kamer akkoord gaat met een verlenging tot eind 2018.

Hoewel ISIS niet meer als staat lijkt te kunnen functioneren, is de dreiging ervan niet verdwenen. De slagkracht van ISIS is nog niet gebroken, zegt Ten Broeke. ISIS is ondergronds gegaan en het gedachtegoed is nog niet verdwenen, vult Van Ojik (GroenLinks) aan. Daarom is het volgens het kabinet nodig dat Nederland blijft meestrijden met de internationale coalitie tegen ISIS.

Waarom steunen de fracties de Nederlandse deelname aan de strijd wel of niet?

Voor

 • Volgens de VVD tonen de cijfers aan hoe succesvol deze missie is

 • GroenLinks is blij dat Nederland burgers daar veiligheid verschaft

 • D66 benadrukt dat er nog heel veel werk te verzetten is

 • 50PLUS stemt in als de militairen zich met name richten op training en advies

 • De PvdA ziet dat de missie bijdraagt aan het stabiliseren van de situatie in Irak en Syrië

 • Volgens de ChristenUnie is verlenging hard nodig

 • Het CDA steunt de missie omdat ISIS nog niet weg is en ondergronds gaat

 • Volgens Forum voor Democratie moeten we door omdat we er nu eenmaal aan begonnen zijn

 • De SGP vindt het noodzakelijk om de missie af te maken

Tegen

 • De SP wil geen permanente oorlog maar wederopbouw in Irak en Syrië

 • DENK vindt dat er niet genoeg transparantie is over burgerslachtoffers

 • De PVV wil onze militairen inzetten om Nederlands grondgebied te beschermen tegen aanslagen

 • Volgens de Partij voor de Dieren kun je met geweld geen vrede bereiken

Of de woordvoerders nu instemmen met de missie of niet, allemaal wensen zij de militairen die uitgezonden zullen worden, en hun families alle sterkte en een behouden thuiskomst. Ook minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken) en minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sluiten zich van harte aan bij die wens.

De Kamer sprak eerder over dit onderwerp in een algemeen overleg op 14 december 2017. De stemming over de ingediende moties is op 21 december.

zie ook

 • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

 • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

 • Kijk het debat terug via Debat Gemist