Kamer bespreekt Wet spoedreparatie fiscale eenheid

6 februari 2019, wetsvoorstel - Een uitspraak van de Europese rechter is voor staatssecretaris Snel (Financiën) aanleiding om met de spoed de regels voor het vormen van een fiscale eenheid aan te passen.

Nederlandse bedrijven mogen een fiscale eenheid vormen met dochterbedrijven. Een belangrijk fiscaal voordeel hiervan is dat verliezen onderling verrekend kunnen worden. In Nederland gevestigde bedrijven konden geen fiscale eenheid vormen met een buitenlandse dochter. Dat is in strijd met EU-regelgeving, zo oordeelde het Europees Hof van Justitie. De regering had dit kunnen voorzien, stelt Nijboer (PvdA).

De uitspraak van het Europees Hof zou ertoe kunnen leiden dat de jaarlijkse belastinginkomsten met honderden miljoenen dalen. Voor internationaal opererende bedrijven zou het namelijk eenvoudiger worden om te schuiven met vermogen en winsten, en zo belastingen te ontwijken. Daarom past de staatssecretaris de wet nu aan, waardoor er strengere voorwaarden komen voor het vormen van een fiscale eenheid.

Van Weyenberg (D66) ziet de noodzaak van de fiscale reparatie: nietsdoen was geen optie. Daar is Snels (GroenLinks) het mee eens, maar het leidt volgens hem wel tot "pleisters plakken" en "lelijke wetgeving". De regering had zich daarom niet zo makkelijk bij de uitspraak van het Europees Hof mogen neerleggen, vindt Van Dijck (PVV).

Kroonjuweel?

Het kroonjuweel van het Nederlandse vestigingsklimaat. Zo noemen Lodders (VVD), Slootweg (CDA) en Van Rooijen (50PLUS) de mogelijkheid om een fiscale eenheid te vormen. Maar Nijboer (PvdA) spreekt van een "roestige ketting die aan alle kanten rammelt" en grote (internationale) bedrijven de kans biedt om belasting te ontwijken.

De regering denkt na over nieuwe wetgeving voor concerns, zegt de staatssecretaris. Belangrijke randvoorwaarden zijn de uitvoerbaarheid, het fiscale ondernemingsklimaat en de budgettaire gevolgen.

Administratieve lasten en uitvoerbaarheid

De fiscale eenheid was een belangrijk middel voor het bedrijfsleven om de administratieve lasten te beperken. Lodders (VVD) vreest dat die gaan stijgen nu de regels strenger worden.

De Belastingdienst was eerder kritisch over de uitvoerbaarheid van de strengere regels voor fiscale eenheid: het kan alleen via selectief toezicht. Slootweg (CDA) krijgt "buikpijn" van specifieke toetsing. Maakt de Belastingdienst de juiste risicoafweging, vraagt Snels (GroenLinks) zich af. Ook Van Weyenberg (D66) wil dat in ieder geval de grootste risico's worden beoordeeld.

Selectief toezicht betekent niet dat er geen toezicht is, verzekert de staatssecretaris. Het toezicht achteraf is volgens hem risicogericht.

Terugwerkende kracht

De nieuwe regels voor de fiscale eenheid gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. Van Rooijen (50PLUS) stelt dat terugwerkende kracht een grote uitzondering moet zijn in fiscale wetgeving. Het is ondoenlijk om fiscale structuren met terugwerkende kracht te ontrafelen, benadrukt Van Dijck (PVV).

De terugwerkende kracht is in dit geval nodig om budgettaire tegenvallers te voorkomen, zegt staatssecretaris Snel, en om belastingontwijking via fiscale constructies tegen te gaan.

De Kamer stemt op 12 februari over het wetsvoorstel en de ingediende motie.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist