Kamer bespreekt ontwikkelingen rondom het coronavirus

24 februari 2021, debat - De Kamer debatteert met minister-president Rutte, minister De Jonge van Volksgezondheid en minister Van Ark voor Medische Zorg over het coronabeleid.

De besmettingscijfers stijgen en toch versoepelt het kabinet de coronamaatregelen vanaf maart. We zijn bereid om in deze fase iets meer risico te nemen, zegt Rutte, maar het is "heel spannend".

Het is logisch om iets meer risico te nemen naarmate de pandemie langer aanhoudt, vindt Dijkhoff (VVD), want we moeten de mentale schade beperken en ondernemers de kans bieden om er nog iets van te maken. Goed dat er iets meer rek komt om de maatregelen te kunnen volhouden, zegt Heerma (CDA), maar "we moeten waakzaam blijven".

Omdat we moeten leren "met het virus te dansen", vindt Segers (ChristenUnie) het verdedigbaar dat kleine stapjes worden gezet. Maar kan dat bijvoorbeeld ook voor kerken, buurthuizen en bibliotheken? Van der Staaij (SGP) wil meer vrijheid aan de samenleving teruggeven, want "het virus blijft nog wel een tijdje onder ons".

Meer mogelijkheden

Jetten (D66) denkt dat het anders kan. Hij bepleit onder meer openstelling van hoger onderwijs en sport(scholen). Meer openen kan volgens hem bijdragen aan de naleving van de overige maatregelen. Onderwijs heeft de eerste prioriteit, zegt Klaver (GroenLinks), en daarom moet het hoger onderwijs snel open.

We hebben de prioriteit gelegd bij de scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo, reageert Rutte. Universiteiten en hogescholen kunnen ongetwijfeld onderwijs organiseren binnen de coronaregels, maar het probleem zit volgens de premier in de optelsom van de activiteiten en de verplaatsingen van mensen die daarmee samenhangen.

Ondernemers hebben meer lucht nodig, vindt Marijnissen (SP). Daarom moeten de steunpakketten verbreed worden en moet de "onrechtvaardige partnertoets" worden afgeschaft.

Minister-president Rutte wil die partnertoets handhaven om te voorkomen dat steun terechtkomt bij ondernemers met een goedverdienende partner. Als mensen in de problemen komen met hun vaste lasten, kunnen zij een beroep doen op de TONK-regeling.

Klaver (GroenLinks) bepleit een groei naar een testsamenleving. We willen met grootschalig testen dezelfde kant op, zegt De Jonge, namelijk dingen veiliger maken en dingen mogelijk maken die op grond van de coronamaatregelen niet kunnen. Hij wil in een wetsvoorstel vastleggen voor welke sectoren een testbewijs kan worden gebruikt. Daarnaast moet de afnamecapaciteit nog omhoog.

Horeca

Volgens Wilders (PVV) kan er op een verantwoorde manier veel meer open. Hij vraagt het kabinet om meer mogelijk te maken voor "horeca, winkeliers en de vrijheid van de Nederlanders". Is het niet veiliger op terrassen dan bij de afhaalloketten waar "mensen bij elkaar op een muurtje zitten", vraagt Heerma (CDA) zich af.

Terrassen hebben de kracht dat ze mensen kunnen spreiden over de stad, erkent Rutte, maar ze hebben ook een aanzuigende werking. Hij hoopt dat er bij "een volgende stap" iets mogelijk is.

Onduidelijkheid

"De willekeur regeert." Ploumen (PvdA) begrijpt niet dat massagesalons open mogen, terwijl universiteiten gesloten blijven. En de avondklok, die het eerst zou worden opgeheven, blijft in stand. Kuzu (DENK) noemt die avondklok het absolute dieptepunt waarmee "autocraat Rutte Nederland blijft pesten". De premier wijst erop dat het OMT het afschaffen van de avondklok en de bezoekregeling dringend heeft ontraden.

Van Kooten vraagt zich af wie er nog iets van het kabinetsbeleid begrijpt: een alleenstaande mag op bezoek bij een echtpaar, maar andersom niet. Het kabinet tovert steeds nieuwe maatregelen uit de tombola, zegt Krol.

Vaccinatie

Bied duidelijkheid over het vaccinatieschema, vraagt Sazias (50PLUS), want het is ellendig dat mensen in onzekerheid verkeren over het moment van vaccinatie. Dat moment is afhankelijk van de vaccinatiebereidheid bij eerdere groepen en van de levering van vaccins, antwoordt De Jonge.

Wilders (PVV) wil dat premier Rutte contact opneemt met de Russische president Poetin over eventuele levering van het Spoetnik V-vaccin. Mijn relatie met Poetin is niet optimaal, antwoordt Rutte, en bovendien is het vaccin niet Europees goedgekeurd.

Segers (ChristenUnie) spreekt zich uit tegen "vaccinatiedrang". De toegang tot de samenleving en de lichamelijke integriteit staan voor hem voorop.

Episch overheidsfalen. Dat is de kwalificatie die Van Haga (FVD) geeft aan het vaccinatiebeleid. Hij spreekt zijn twijfels uit over de veiligheid van de vaccins. Er wordt zeer zorgvuldig gewaakt over de veiligheid van vaccins, reageert minister De Jonge. Hij benadrukt het belang van duidelijkheid over bijwerkingen en over de precieze oorzaak van overlijden.

Zoönosen

We moeten nú maatregelen nemen tegen besmettelijke dierziekten die mensen bedreigen, zegt Van Esch (PvdD), want het is wachten op een volgend levensbedreigend virus als we blijven slepen met dieren en megastallen blijven bouwen.

Zolang mens en dier met elkaar samenleven, is er een kans dat ziekteverwekkers overspringen, reageert minister Van Ark. Het ministerie van VWS neemt de leiding op het moment dat sprake is van een zoönose. Er wordt scherp toegezien op de ontwikkeling van het huidige vogelgriepvirus, aldus de minister.

De Kamer stemt op 25 februari over de moties die tijdens het debat zijn ingediend.

Zie ook

Naar boven