Kamer bespreekt bescherming bedrijven tegen overnames

12 april 2018, debat - Van oorsprong Nederlandse bedrijven worden steeds vaker opgekocht door buitenlandse investeerders, terwijl Nederlandse investeerders elders niet altijd kansen hebben. Hoe kan minister Wiebes (Economische Zaken) voor een gelijk speelveld zorgen? En welke mogelijkheden zijn er om bedrijven beter te beschermen?

We praten al vijf jaar over betere bescherming tegen bedrijfsovernames, maar er is nog niets gebeurd, stelt Van der Lee (GroenLinks). Hij constateert dat alle plannen van de vorige minister inmiddels van tafel zijn vanwege juridische obstakels. Daarom is hij blij dat er in ieder geval een Europees screeningsmechanisme komt om te toetsen of overnames de openbare orde en veiligheid kunnen schaden.

Veldman (VVD) wijst juist op de gunstige effecten die buitenlandse investeringen op de Nederlandse economie kunnen hebben. Hij is dan ook minder gelukkig dat de screening de vorm van een Europese verordening lijkt te krijgen. Dan heeft Nederland geen speelruimte meer om eigen afwegingen te maken, vreest hij.

Wiebes steunt het idee van een Europees screeningsmechanisme, maar is minder blij dat de Europese Commissie verder lijkt te willen gaan dan alleen openbare orde en veiligheid. Daarmee introduceert zij een vorm van protectionisme, aldus de minister.

Open economie en gelijk speelveld

We hebben als geen ander land baat bij een open economie, vindt Paternotte (D66), dus het kabinet moet "het spook van het protectionisme" verjagen waar dat kan. Zo'n open economie moet dan wel eerlijk zijn, terwijl er vaak een gebrek aan wederkerigheid is, constateert Van den Berg (CDA).

Ook Van Rooijen (50PLUS) vindt dat een open economie zich slecht verhoudt tot de vele barrières waar Nederlandse ondernemers nog te vaak op stuiten in andere landen, met name buiten de Europese Unie. Hij juicht het dan ook toe dat het kabinet inzet op "herstel van reciprociteit".

Het is ook Wiebes een doorn in het oog dat er niet altijd sprake is van een gelijk speelveld. Hij ziet het als een typische rol voor de overheid om het proces rondom overnames ordelijk te laten verlopen en internationale wederkerigheid te bepleiten.

Voorstellen voor betere bescherming bedrijven

In het regeerakkoord is opgenomen dat vitale sectoren specifieke bescherming krijgen. Verschillende Kamerleden hebben voorstellen om de bedrijfsbescherming verder te verbeteren:

  • Graus (PVV): houd energiebedrijven in nationale handen, want energie en warmte zijn van nationaal vitaal belang
  • Moorlag (PvdA): introduceer een verplichte bedenktermijn voor bedrijven die voor een overname staan
  • Alkaya (SP): zorg dat de zeggenschap van werknemers bij overnames beter wordt vastgelegd

De Kamer stemt op dinsdag 17 april over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist