Het is fijn dat de economie groeit. Maar daardoor wordt het wel drukker op de weg en in het openbaar vervoer. En wat zijn de gevolgen voor de luchtvervuiling? De woordvoerders vragen de bewindslieden naar hun beleid. Dat moet er volgens Ziengs (VVD) vooral toe leiden dat mensen veilig kunnen reizen, zonder al te veel oponthoud.

Wegen

Files veroorzaken economische en maatschappelijke kosten. Dit kabinet maakt daarom terecht 3,2 miljard vrij voor infrastructuur, stelt Dijkstra (VVD) vast. Maar volgens Van Aalst (PVV) is dat veel te weinig na alle eerdere bezuinigingen. Hij wil 1 miljard extra in onderhoud en verbreding van hoofdwegen steken.

We moeten het beschikbare wegennet beter benutten, zegt Von Martels (CDA). Hij pleit onder andere voor snellere berging na ongelukken en technologische vernieuwingen. Een voorbeeld daarvan is het achter elkaar laten rijden van vrachtwagens via een elektronische koppeling.

Steeds maar meer asfalt lost het fileprobleem niet op, denkt Dik (ChristenUnie). Zij pleit voor slimme en schone mobiliteit, zoals het stimuleren van deelauto's, fietsen en e-bikes. En kijk ook naar het invoeren van rekeningrijden, suggereert Azarkan (DENK).

Openbaar vervoer

Door de btw-verhoging die het kabinet doorvoert, stijgen de prijzen van bus- en treinkaartjes. Zo jagen we mensen uit het ov de auto in, betoogt Van Brenk (50PLUS).

Kijk naar de mogelijkheden om meer spoorprojecten met privaat geld te financieren, suggereert Amhaouch (CDA). Hij denkt dat bijvoorbeeld pensioenfondsen daarin geïnteresseerd zullen zijn.

Wordt er bij nieuwbouwprojecten wel voldoende gekeken naar de bereikbaarheid van wijken met het openbaar vervoer? Van Dijk (PvdA) vraagt daar aandacht voor.

Luchtvaart

Als we klimaatverandering serieus nemen, betoogt Kröger (GroenLinks), kunnen we de luchtvaart niet verder laten groeien. Het vliegverkeer veroorzaakt bovendien luchtvervuiling en geluidsoverlast.

De opening van Lelystad Airport moet de druk op Schiphol verlichten. Maar de minister neemt de protesten van omwonenden tegen de verwachte geluidsoverlast niet serieus, zegt Laçin (SP). Het is tijd voor krimp van de luchtvaart, benadrukt Van Raan (PvdD): zie af van de opening van Lelystad Airport.

Paternotte (D66) ergert zich aan "vliegende kiloknallers". Daarom is hij blij met het invoeren van een vliegtaks, maar het zou nog beter zijn als er een accijns op kerosine wordt ingevoerd. Stoffer (SGP) steunt zijn oproep aan de minister om zich hiervoor in internationaal verband in te zetten.

Circulaire economie

Nederland moet toe naar een circulaire economie, vindt Van Eijs (D66). Het verminderen van grondstofgebruik en het voorkomen van vervuiling zijn daarbij de belangrijkste doelen. Dik (ChristenUnie) sluit zich daarbij aan: zoals we nu omgaan met de schepping is uiteindelijk niet houdbaar.

Nederland is internationaal gezien het vieste jongetje van de klas, zegt Teunissen (PvdD). Volgens haar moeten we spaarzamer omgaan met grondstoffen en meer inzetten op recycling, bijvoorbeeld van plastic bedrijfsafval.

Milieuvervuiling

Het kabinet neemt diverse maatregelen om de luchtvervuiling te verminderen. Van Aalst (PVV) spreekt van "groene gekte" en "paniek om niets met een flink prijskaartje". Maar volgens Van Dijk (PvdA) is er wel degelijk een groot probleem: jaarlijks overlijden 12.000 mensen vroegtijdig door blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide.

Drugs veroorzaken een grote milieudruk, stelt Stoffer (SGP). Afval wordt gedumpt in de natuur of geloosd op het riool. En hennepteelt vraagt veel elektriciteit.

Sommige bedrijven overtreden keer op keer milieuregels. Kröger (GroenLinks) pleit voor een hardere aanpak van veelplegers. De overheid moet meer doen om grote vervuilers te stoppen, zo sluit Laçin (SP) zich daarbij aan. Hij wil dat de inspectie meer geld krijgt voor handhaving.

De bewindslieden reageren op 8 november op de inbreng van de Kamer.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist