Interpellatie-Van Nispen over gokreclames

10 februari 2022, interpellatie - Ongerichte reclame voor gokken moet worden verboden, vindt Van Nispen (SP). Hij vraagt minister Weerwind voor Rechtsbescherming om het eerder door de Kamer gevraagde verbod zo spoedig mogelijk in te stellen.

Op 16 december 2021 werd een motie van Van Nispen e.a. aangenomen waarin de regering wordt verzocht om een verbod in te stellen op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen. De grote hoeveelheid reclames zet mensen aan om te gaan gokken, denkt Van Nispen. Met een nieuwe motie vraagt hij om het reclameverbod zo snel mogelijk in te stellen.

Reactie

Weerwind wil de motie "naar de geest" uitvoeren, want het grote aantal reclames voor gokken baart ook hem zorgen. Het ministerie onderzoekt op dit moment de juridische aspecten en er worden gesprekken gevoerd met aanbieders. Het aantal reclames is inmiddels tot de helft teruggebracht. Een goede eerste stap, aldus de minister.

Een algeheel reclameverbod vergt volgens Weerwind een wetsaanpassing. Maar in de tussentijd wil hij "knalhard" aan de slag om een juridische invulling te geven aan de wens van de Kamer. Hij belooft na het voorjaarsreces met concrete voorstellen te komen.

Verslaving

Ceder (ChristenUnie) wijst erop dat door het grote aantal reclames vooral het aantal gokkers is toegenomen. Verslavingsexperts spreken van "verschrikkelijke gevolgen", voegt Van der Staaij (SGP) toe. Ook Nijboer (PvdA) denkt dat de spotjes tot "enorme ellende" leiden.

Verslavingspreventie is volgens de minister een van de kerndoelen van het beleid. En daarom is en blijft hij in gesprek met de verslavingszorg. Over de ontwikkeling van het aantal spelers krijgt hij in maart nieuwe cijfers, die hij met de Kamer zal delen. Overigens herinnert de minister de Kamer aan het doel van het beleid: spelers beschermen door ze van illegaal naar legaal aanbod te leiden.

Geen totaalverbod

Helder (PVV) vraagt aandacht voor landgebonden aanbieders, zoals Lotto en Staatsloterij. Zij wil dat deze wél reclame mogen blijven maken. Heerema (VVD) vindt dat het mogelijk moet blijven dat aanbieders van kansspelen sportclubs sponsoren.

De Kamer stemt op 15 februari over de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook: