Initiatiefwetsvoorstel verplicht stellen vertrouwenspersoon

9 februari 2023, initiatiefwetsvoorstel - Maatoug (GroenLinks) wil dat iedere werknemer terechtkan bij een vertrouwenspersoon. De Kamer bespreekt haar initiatiefwetsvoorstel dat dit regelt.

Agressie, (seksuele) intimidatie, pesten. Werkgevers moeten werknemers beschermen tegen dit soort ongewenste omgangsvormen. Een van de manieren om dat te doen is het aanstellen van een vertrouwenspersoon, maar dat is niet verplicht. Maatoug wil dat veranderen, zodat iedere werknemer een wettelijke recht op toegang tot een vertrouwenspersoon krijgt. Ook wil ze de positie van vertrouwenspersonen versterken.

Steun

Goede omgangsvormen zijn relevant, zegt Van der Lee (GroenLinks), want als werk zorgt voor spanningen en stress, kan dat leiden tot gezondheidsproblemen. Ook Van Kent (SP) vindt het van groot belang dat er een vertrouwenspersoon is. Beide woordvoerders vragen zich wel af in hoeverre ook zzp'ers bij een vertrouwenspersoon terechtkunnen.

Het fundament onder veilige werkplekken is niet op orde, denkt Kathmann (PvdA). Het verplichten van een vertrouwenspersoon is een van de middelen die nodig zijn om dat te veranderen, en het is een stap die we snel kunnen zetten. Ook zij vraagt naar de positie van zzp'ers.

Iedereen moet kunnen werken in een veilige werkomgeving, zegt Podt (D66), en als die er niet is, moet men dat kunnen melden. De overheid hoort in haar ogen te zorgen voor de juiste randvoorwaarden, en daar hoort een vertrouwenspersoon bij. Wel pleit ze voor het stellen van kwaliteitseisen aan vertrouwenspersonen.

Kleine bedrijven

Lukt het kleine bedrijven wel om een vertrouwenspersoon aan te stellen? Maatoug wil hen meer tijd geven om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Bovendien mogen ze een externe vertrouwenspersoon aanstellen. Palland (CDA) is blij dat op deze manier rekening wordt gehouden met kleinere organisaties. Maar in hoeverre vallen verenigingen en stichtingen met een paar medewerkers ook onder de nieuwe verplichting?

Geen bedrijf is hetzelfde, zegt Strolenberg (VVD), die pleit voor maatwerk. Het moet gaan om het doel, een veilig werkklimaat, en niet om het middel. Bij kleinere bedrijven is er vaak geen officiƫle vertrouwenspersoon maar wordt een leidinggevende, een collega of een bedrijfsarts als vertrouwenspersoon ervaren. Een verplichting voor mkb-bedrijven om een vertrouwenspersoon aan te stellen leidt volgens hem tot onnodige regeldruk.

Ook De Jong (PVV) vindt dat het doel en niet het middel centraal moet staan. Het is belangrijk dat er een veilige werkomgeving is, maar die kan bijvoorbeeld ook worden bereikt met een gedragscode of een klachtencommissie. Daarnaast kan een werknemer zelf de confrontatie aangaan met bijvoorbeeld een leidinggevende, of desnoods naar de politie stappen.

Het debat over het initiatiefwetsvoorstel gaat op een later moment verder met de reactie van initiatiefnemer Maatoug en minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op de inbreng van de Kamer.

Zie ook: