Initiatiefvoorstel gelijke beloning mannen en vrouwen

2 februari 2021, initiatiefwetsvoorstel - Mannen en vrouwen moeten voor hetzelfde werk gelijk beloond worden. Ploumen (PvdA), Özütok (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50PLUS) willen dat met hun initiatiefwetsvoorstel bevorderen. De Kamer debatteert erover.

Werkgevers krijgen de plicht om te laten zien dat in de onderneming gelijk loon voor gelijk werk wordt geboden. Ondernemingen met meer dan 250 werknemers moeten daarvoor een certificaat verwerven. Ondernemingen met meer dan 50 werknemers worden verplicht informatie over de beloning van mannen en vrouwen te verstrekken aan de ondernemingsraad.

Alle woordvoerders willen dat er een eind komt aan de ongelijke betaling van mannen en vrouwen voor hetzelfde werk. Smeulders (GroenLinks) vindt het goed dat er iets wordt gedaan aan het "onrechtvaardige en achterhaalde" verschil in beloning. Die "bizarre ongelijke betaling" moet stoppen, zegt Van Kent (SP).

Over de vraag of het initiatiefvoorstel de juiste oplossing voor het probleem van de ongelijke betaling biedt, verschillen de meningen.

Effectiviteit

Een bureaucratisch kanon. Zo omschrijft Tielen (VVD) het initiatiefvoorstel. Zij denkt dat ongelijke betaling van mannen en vrouwen het meest voorkomt bij kleinere bedrijven, en die worden niet door het voorstel getroffen.

Palland (CDA) wijst erop dat bedrijven "arbeidsintensieve onderzoeken" moeten doen om na te gaan of sprake is van ongelijke beloning. Zij vreest bovendien dat de privacy in het geding is als werkgevers informatie over de beloning moeten verstrekken aan de ondernemingsraad.

De Inspectie SZW moet volgens het voorstel toezicht houden op de naleving van de wet. Hoe zien de indieners dit toezicht voor zich, vraagt Van Weyenberg (D66).

De Jong (PVV) wijst erop dat de overheid in het voorstel buiten schot blijft. Ook daar moet volgens hem nog het nodige gebeuren om gelijke beloning te bereiken.

Bewijslast

Als een werknemer denkt dat er sprake is van ongelijke beloning, moet hij of zij dat zelf bewijzen. Dat blijkt in de praktijk erg moeilijk te zijn. Met het initiatiefvoorstel komt die bewijslast bij de werkgever te liggen.

Van Kent (SP) is blij met die omkering van de bewijslast. Hij wijst erop dat werkgevers die het goed geregeld hebben, niks van de wet te vrezen hebben. Het zal voor werkgevers een stimulans zijn om hun beloningsbeleid door te lichten, denkt Van Otterloo (50PLUS).

Meer nodig

Om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten is meer nodig, zegt Gijs van Dijk (PvdA), bijvoorbeeld meer betaald ouderschapsverlof en geboorteverlof. Volgens Smeulders (GroenLinks) zal gratis kinderopvang ook een stimulans zijn voor gelijke beloning. Van Weyenberg (D66) benadrukt dat er ook in de cao's meer aandacht aan moet worden besteed.

De initiatiefnemers zullen op een later moment reageren op de inbreng van de woordvoerders.