Initiatief Wet werken waar je wilt

14 juni 2022, initiatiefwetsvoorstel - De Kamer debatteert over een voorstel van de leden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) om werknemers meer vrijheid te geven om te kiezen tussen werk op kantoor of thuis.

Waar je werkt zou je, in overleg met de werkgever, net zo moeten kunnen regelen als wanneer en hoelang je werkt. Dat is het doel dat de initiatiefnemers met hun wetsvoorstel voor ogen hebben. Werknemers krijgen daardoor meer vrijheid om te bepalen of ze thuis of op kantoor werken.

Corona

Door het coronavirus is thuiswerken en digitaal overleggen steeds normaler geworden, zegt Kröger (GroenLinks). Zij wijst op de gunstige effecten op de CO2-uitstoot door minder woon-werkverkeer.

Hybride werken bestond al voor de coronacrisis, zegt Palland (CDA), maar steeds meer werkgevers maken het nu mogelijk. Sla er alleen niet in door, is haar advies. Het zou de kloof tussen de, vaak hoger opgeleide, mensen met een kantoorbaan en werknemers in de productie kunnen vergroten.

Kantoor of thuis?

Van Kent (SP) vraagt zich af of medewerkers het ook mogen weigeren als hun werkgever aandringt op thuiswerken. Die zou daar immers belang bij kunnen hebben om kantoorkosten te besparen.

Mensen in een kwetsbare positie zijn vaak gebaat bij werken op kantoor, zegt Van Beukering (D66). Zij zouden dat moeten kunnen blijven doen. En kan het initiatief er onbedoeld niet voor zorgen dat vooral vrouwen gaan thuiswerken om dit te combineren met zorgtaken?

Recht op onbereikbaarheid

Thuiswerken kan leiden tot stress en burnoutgevallen, waarschuwt Kathmann (PvdA), omdat de scheiding tussen werk en privé vervaagt. Zij denkt dat het initiatief daarom moet samengaan met een wettelijk recht op onbereikbaarheid.

Administratieve lasten

De bewijslast om aan te tonen dat een werknemer niet thuis zou kunnen werken, ligt bij de werkgever. Leidt dat niet tot extra administratieve lasten? De Jong (PVV) is daar bezorgd over. Simons (VVD) deelt de zorgen over meer administratieve lasten. Hij stelt voor om in de komende twee jaar te bekijken of werknemers en werkgevers onderling tot afspraken komen over thuiswerken.

Het debat over het initiatiefwetsvoorstel zal op een later moment worden voortgezet.

Zie ook: