Hansa Hydrocarbons Limited heeft bij een proefboring in de Noordzee 20 kilometer boven Schiermonnikoog een gasveld gevonden. De verwachting is dat het bedrijf het gevonden gas uiteindelijk ook wil gaan winnen.

Het besluit om wel of geen gas te winnen heeft niets te maken met de verduurzaming van de energievoorziening, betoogt Wiebes. Volgens hem is het een keuze tussen zelf winnen of meer gas importeren.

Moratorium?

De bewoners van de Waddeneilanden zijn tegen. Winning vormt een bedreiging voor de kwetsbare natuur. Lekkages en het verbranden van aardgas dragen bij aan klimaatverandering. Volgens Van Tongeren (GroenLinks), Wassenberg (PvdD), Beckerman (SP) en Moorlag (PvdA) zijn er genoeg redenen voor een moratorium op gasboringen in en rond het Waddengebied.

Mensen en dieren gaan boven economische belangen, stelt Graus (PVV). Maar het alternatief voor gaswinning, het bouwen van meer windmolens, heeft volgens hem ook veel negatieve gevolgen voor bewoners en dieren.

Mijnbouwwet

De nieuwe Mijnbouwwet geeft gemeenten en provincies een grotere rol. Maatschappelijk draagvlak is daarom belangrijk, stelt Dik (ChristenUnie) vast. Daarom is het volgens haar belangrijk dat de gemeenteraad van Schiermonnikoog zich tegen gaswinning heeft uitgesproken.

Transitiebrandstof

Uiteindelijk moeten we van de fossiele brandstoffen af, vinden eigenlijk alle woordvoerders. Maar voorlopig hebben we aardgas gewoon nog nodig, stelt Bosman (VVD) vast. Nederland heeft volgens hem het gas uit de Noordzee nodig om de winning in Groningen te verlagen. Het importeren van meer gas is volgens hem geen goed idee, omdat het transport zorgt voor extra CO2-uitstoot.

Gaswinning in de Noordzee kan een alternatief zijn voor gas uit Groningen of Rusland, zegt Van Eijs (D66). Maar dan moet wel duidelijk zijn dat winning geen negatieve gevolgen heeft voor de natuur en biodiversiteit in de Waddenzee en de Noordzee. Ook Geurts (CDA) vraagt om waarborgen voor een veilige winning.

Bij het eventueel verlenen van een winningsvergunning worden de gevolgen voor het milieu in kaart gebracht, verzekert Wiebes, bijvoorbeeld door eventuele bodemdaling.

De Kamer stemt 21 november over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk het debat terug via Debat Gemist