Derde termijn initiatief Wet zerodays afwegingsproces

4 februari 2021, initiatiefwetsvoorstel - Verhoeven (D66) past zijn initiatiefwet over zerodays, het gebruiken van kwetsbaarheden in software en apparaten, aan. Hoe reageren Kamer en kabinet?

Zerodays zijn fouten in software die nog onbekend zijn bij de maker. Ze maken het mogelijk om software of apparaten te hacken. De overheid kan zerodays gebruiken om bijvoorbeeld criminelen en terroristen op te sporen of in de gaten te houden.

Verhoeven wil zorgvuldigere regels voor het gebruik van zerodays door inlichtingendiensten, politie en Defensie. Uit de eerdere behandeling, op 18 juni 2020 en 23 september 2020, bleken bedenkingen bij Kamer en kabinet over de uitvoerbaarheid van zijn initiatiefwet. Volgens Verhoeven kwam dat vooral door zijn plan om een beoordelingsorgaan in het leven te roepen. Daarom heeft hij besloten dat beoordelingsorgaan uit de wet te halen.

Bezwaren

Van Meenen (D66) wil weten of het aangepaste voorstel wél op instemming van het kabinet kan rekenen. Is het werkbaar voor de geheime diensten AIVD en MIVD? Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) geeft aan dat er met het nieuwe voorstel belangrijke bezwaren zijn weggenomen, maar dat er nog bezwaren blijven staan. Zij ziet veiligheidsrisico’s als veiligheidsdiensten worden verplicht kwetsbaarheden te melden bij beheerders van vitale infrastructuur, zoals telecomnetwerken.

Afwegingskader

Bij het eerdere debat vroeg Buitenweg (GroenLinks) om een afwegingskader met meer richtlijnen voor het gebruik van zerodays. Dat verzoek is verwerkt in de aangepaste wet, bevestigt Verhoeven.

Volgens minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zijn nieuwe afwegingskaders niet nodig: ze bestaan al. Maar volgens Verhoeven zou het goed zijn als bevoegdheden en regels op een voor politie, Defensie en veiligheidsdiensten uniforme manier worden vastgelegd. En dat gebeurt in zijn initiatiefwet, benadrukt hij.

De Kamer stemt naar verwachting op 9 februari over het wetsvoorstel.

Zie ook: