In september bleek dat 1.000 militairen zelf hun uitrusting, waaronder jassen, zouden moeten aanschaffen voor een NAVO-oefening in Noorwegen. Alle woordvoerders vragen zich af hoe dat kan. Het was toch wel duidelijk dat het koud kon worden in Noorwegen?

Te laat is geconstateerd dat de bestellingen niet op tijd geleverd werden, geeft staatssecretaris Visser toe.

Aanbesteding

Na grote druk uit de Kamer bleek het opeens wel mogelijk om de jassen op tijd te leveren, merkt Diks (GroenLinks) op. Daarbij zijn misschien wettelijke aanbestedingsregels overtreden, zegt Kerstens (PvdA), maar nood breekt wet. De huidige inschatting is dat het meevalt met overtreding van de regels, zegt Visser, maar de Auditdienst Rijk moet dat uiteindelijk bepalen.

Hanteert Defensie wellicht strengere aanbestedingsregels dan noodzakelijk, vragen Bruins Slot (CDA) en Bosman (VVD) zich af. Belhaj (D66) wil meer inzicht in de bestelling van kleding en uitrusting voor toekomstige oefeningen en missies, zodat de Kamer voortaan tijdig kan ingrijpen.

Toekomst

Diks (GroenLinks) noemt de leveringsproblemen met de jassen "de druppel" en pleit voor meer regie bij de verschillende projecten die de bedrijfsvoering en veiligheid bij Defensie moeten verbeteren: moet de Kamer daar niet een groot project van maken? Dat zou betekenen dat de staatssecretaris de Kamer uitgebreid en geregeld moet informeren over de stand van zaken.

Bosman (VVD) ziet een groot project niet zitten: het genereert extra papierwerk voor Defensiemedewerkers, die deze energie beter zouden kunnen gebruiken om concrete problemen op te lossen. De staatssecretaris sluit zich daarbij aan.

Het interventieteam waar Defensiepersoneel problemen met materieel en uitrusting kan melden, is volgens Bruins Slot (CDA) op zich goed, maar is dat geen vorm van symptoombestrijding? Het is bedoeld om structurele knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen, reageert Visser.

De veiligheid van militairen is onvoldoende gewaarborgd, stelt Öztürk (DENK). Volgens hem doet Defensie mee aan meer missies dan de organisatie aankan. Wij zeggen nee als het niet kan, zegt Visser. Zij wijst op het beëindigen van de missie in Mali.

De incidenten tonen aan dat het lerend vermogen van Defensie omhoog moet, zegt de staatssecretaris, maar daar is tijd voor nodig na 25 jaar van bezuinigingen. Zij wijst op de de voorgenomen investeringen in Defensie vanaf 2019. Die 1,5 miljard is structureel te weinig, stelt Baudet (FvD). Hij wil de Defensiebegroting verhogen naar 2% van het bbp.

De Kamer stemt op 13 november over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist