Debat over een tekort aan rechercheurs

26 september 2018, debat - Een kritisch rapport van politiebond NPB over de recherche is aanleiding voor een debat met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De nationale politie kampt met een groot capaciteitstekort, zo staat in het rapport Noodkreet Recherche van de Nederlandse Politiebond (NPB) uit februari. In samenwerking met andere politiebonden werd in april een herstelplan gepresenteerd. Er zou 2.000 fte aan extra rechercheurs nodig zijn om de problemen op te lossen.

Er is een discrepantie tussen de geformuleerde ambities en de ervaren realiteit binnen de politieorganisatie, constateert Bisschop (SGP). Buitenweg (GroenLinks) stelt vast dat de recherche te weinig slagkracht heeft om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken en de pakkans te verhogen.

Investeringen

Dit kabinet investeert in de politiecapaciteit, zo benadrukken de coalitiewoordvoerders. Zij wijzen onder andere op de extra wijkagenten en de aanpak van ondermijning. Er lijkt een kentering te zijn, erkent Van Raak (SP), maar die is veel te mager om de problemen echt aan te pakken. Ook Helder (PVV) denkt niet dat de kabinetsplannen het verschil gaan maken.

Minister Grapperhaus wil in gesprek blijven met de politiebonden en de korpsleiding over het aanpakken van problemen bij de nationale politie. De afspraken die zijn gemaakt in de cao-onderhandelingen, bijvoorbeeld over het verminderen van de werkdruk, vormen daarbij het uitgangspunt.

Werving

De komende jaren zullen minimaal 14.000 nieuwe agenten gevonden moeten worden, vooral om de uitstroom door pensionering op te vangen. Daarbovenop vertrekken rechercheurs door een gebrek aan carrièremogelijkheden, vreest Helder (PVV).

We moeten de werving intensiveren, zegt Van Dam (CDA), die pleit voor meer samenwerking daarbij tussen verschillende overheidsdiensten. Buitenweg (GroenLinks) denkt dat een hogere beloning nodig is om die werving tot een succes te maken. Zonder een fatsoenlijk salaris meldt geen hond zich, aldus Hiddema (FvD).

Bij de werving gaat het niet alleen om het aantal rechercheurs, benadrukt Den Boer (D66). Zij pleit voor het aantrekken van een ander type rechercheur: hoger opgeleid, met analytische en strategische vaardigheden, internationaal georiënteerd en met kennis van de problemen van vandaag.

Ziekteverzuim

Het hoge ziekteverzuim zorgt ervoor dat er minder agenten beschikbaar zijn voor het politiewerk. Hoe staat het met het terugdringen hiervan, vragen Laan (VVD) en Kuiken (PvdA) zich af. Hiddema (FvD) denkt dat agenten gek worden van de bureaucratie en de managers.

Daadwerkelijke aandacht voor de gezonde en zieke medewerker. Dit is volgens minister Grapperhaus de basis van het terugdringen van het ziekteverzuim. Maar de resultaten zullen volgens hem pas op langere termijn zichtbaar worden: het doorvoeren van een cultuurverandering in een grote organisatie vergt tijd.

De Kamer stemt op 2 oktober over de ingediende moties .

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist