Debat over de versoepeling van bestaande stikstofregels voor Schiphol

20 juni 2024, debat – Krijgt Schiphol in het stikstofbeleid voorrang ten opzichte van de natuur en boeren? De Kamer debatteert erover met minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).

In september 2023 werd een natuurvergunning verleend aan Schiphol. Om aan de vergunningsvoorwaarden te voldoen, kocht Schiphol stikstofruimte van veehouders om de stikstofuitstoot van vliegtuigen te compenseren.

Vergunningverlening Schiphol

Van Campen (VVD) benadrukt dat Schiphol moet beschikken over een geldige natuurvergunning en dat er volgens de spelregels is gehandeld. Schiphol heeftboeren gevonden die vrijwillig hun stikstofruimte wilden verkopen, zegt Nijhoff (PVV). Volgens haar valt Schiphol niets te verwijten.

Hertzberger (NSC) vindt het onbegrijpelijk dat Schiphol als grote stikstofuitstoter een natuurvergunning krijgt, terwijl zo veel PAS-melders in een "juridisch moeras" en een uitzichtloze situatie zitten. Volgens Flach (SGP) gaat het verlenen van de natuurvergunning aan Schiphol ten koste van de geloofwaardigheid van uitspraken over de prioriteit voor PAS-melders en omvallende natuur.

De prioriteit voor PAS-melders is onveranderd, benadrukt minister Van der Wal. Zij licht toe dat de natuurvergunning voor Schiphol nog niet onherroepelijk is. Schiphol moet voldoen aan de additionaliteitstoets, zegt zij. Daarmee wordt gekeken of Schiphol over voldoende stikstofruimte beschikt om verslechtering van de natuur te voorkomen.

Extern salderen

Vedder (CDA) meent dat het opkopen van stikstofruimte door Schiphol misschien rechtmatig is, maar zeker niet rechtvaardig. Zij wil dat de overheid meer regie voert op extern salderen.

Meer grip op de schaarse stikstofruimte is van belang, beaamt Van der Wal. Zij geeft aan dat besluiten hierover door het volgende kabinet worden genomen.

Grinwis (ChristenUnie) vindt de hele "Schiphol-episode" onrechtvaardig en is cynisch over het stikstofbeleid. Hij wil dat de overheid alle stikstofruimte verdeelt. Ook Beckerman (SP) pleit hiervoor, zodat kapitaalkrachtige bedrijven als Schiphol het niet altijd winnen van de natuur en kleine boeren.

Het publiek maken van de stikstofruimte kan een aanvullende oplossing zijn, maar is extreem complex, stelt Van der Wal. Volgens haar betekent dit bovendien dat de mogelijkheid wegvalt om onderling stikstofruimte te ruilen.

Luchtvaart versus natuur

Dat het stikstofbeleid er is om de natuur te beschermen, is een smoesje, zegt Van Meijeren (FVD). Hij meent dat het kabinet alle ruimte voor boeren wil wegnemen, terwijl er wel ruimte blijft bestaan voor Schiphol.

Alles wordt uit de kast getrokken om de luchtvaartsector te ontzien, meent Kostić (PvdD), terwijl de natuur er slecht aan toe is. Bromet (GroenLinks-PvdA, ook namens D66) vindt het "dieptriest" dat er geen maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot te verminderen. Zij vraagt wat er dan wél wordt gedaan om de natuur te redden. Ook voor Koekkoek (Volt) is het duidelijk: de belangen van Schiphol zijn belangrijker dan die van natuur, klimaat en omwonenden.

Minister Harbers bestrijdt het beeld dat de luchtvaart boven alles gaat. Hij benadrukt dat de economische belangen van de luchtvaart in balans moeten zijn met de omgeving.

De Kamer stemt op 25 juni over de tijdens het debat ingediende moties.

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct