Debat over de gevolgen van private equity in de zorg

18 april 2024, debat – Investeringen van private equity in de zorg leiden tot vragen en discussie. De Kamer debatteert erover met minister Helder (Volksgezondheid).

Valt het streven naar rendement te combineren met het leveren van goede zorg? Private-equitygeld zou kunnen bijdragen aan investeringen en innovaties in de zorg. Maar velen vrezen dat de nadruk komt te liggen op het maken van winst, en niet op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Rol private equity

Private equity is de meest extreme vorm van vermarkting in de zorg, benadrukt Dijk (SP). Die wordt in zijn ogen leeggevreten door parasieten. Het gaat om agressieve opkopers die veel en snel rendement willen maken en daarom bezuinigen op de dienstverlening en de kwaliteit.

De opkomst van private equity heeft overduidelijk een negatieve impact op het zorglandschap, betoogt Krul (CDA). Jansen (NSC) vindt dat kwaliteit en menselijkheid centraal moeten staan, niet winst en kapitaal. Zorgpremies horen te gaan naar het verbeteren van het zorgsysteem, en niet naar private equity.

Tielen (VVD) verzet zich tegen het beeld van kwaadwillende zorgcowboys die hun zakken vullen over de rug van patiënten en premiebetalers. Private equity kan namelijk een positieve rol spelen bij het financieren van zorg. Uit onderzoek van EY komen volgens de minister ook geen aantoonbare verschillen in kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid tussen zorginstellingen die wel of niet door private equity zijn gefinancierd.

Maatregelen 

Hoe kan de rol van private equity in de zorg beperkt worden? Bushoff (GroenLinks-PvdA) pleit voor een transparantieregister, maximering van winstmarges en een wettelijke bevoegdheid voor de toezichthouder om overnames door private equity tegen te houden. Claassen (PVV) spoort de minister aan om te komen met een integraal plan om een einde te maken aan de activiteiten van private equity.

We moeten excessen voorkomen, zegt Helder. Maar mede in het licht van het EY-onderzoek is er geen juridische grond om private equity in de zorg volledig te verbieden.

Co-Med

Veel woordvoerders wijzen op de problemen bij huisartsenketen Co-Med, die (deels) failliet lijkt te gaan. Hoe gaat de minister daarmee om?

De situatie veroorzaakt veel onrust bij patiënten, erkent Helder. IGJ en NZa houden gezamenlijk toezicht op de continuïteit en bereikbaarheid van de zorg. De toezichthouders hebben volgens haar geen reden om aan te nemen dat de situatie verergerd is.

De Kamer stemt op 23 april over de moties die tijdens het debat zijn ingediend.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct.